Written Answers. - Tithe do Chriochnú.

Tuesday, 9 July 1935

Dáil Éireann Debate
Vol. 58 No. 1

First Page Previous Page Page of 25 Next Page Last Page

D'fhiafruigh

Risteárd Ua Maolchatha: Information on Richard James Mulcahy  Zoom on Richard James Mulcahy  den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/'35, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/'35, agus cadé an méid (1) tithe nea-shláintiúla (2) tithe neamh-oiriúnach chun combnuithe, do leagadh mar chothrom ina gcoinne sin i ngach líomatáiste.

Seán T. O Ceallaigh: Information on Seán T. O'Kelly  Zoom on Seán T. O'Kelly  

Liomatáiste Tithe a chríoch-nuíodh um an 31-3-35 Tithe a chríoch-nuíodh sa ráithe dar chríoch an 31-3-'35
Corcaigh 360 38
Áth Cliath 2,201 341
Luimneach 254 180
Portlairge 143 16
Cluain Meala 182 8
Droichead Átha 274 20
Dún Laoghaire 342 47
Cill Choinnigh 142
[15]Sligeach 193
Loch gCarman 138 8
An Uaimh 51 14
Ath Luain 103 32
Baile Atha h-Í 93
Béal Atha an Fheadha 163
Brí Chualann 102 26
Carrig Macaire Rois 59
Carraig na Siúire 58 46
Caisleán Mathgamhnach 26
An Cabhán 24
Ceannanus Mór 44 2
Clanna Chaoilte 16
Cobh 30
Muinchille 16
Dun Dealgan 160
Inis Gorthaidh 60
Mainistir Fear Muighe 41
An Gaillimh 236 76
Beann Eadair 36
Cill Rúis 90 32
Longphort 58
Mághcromtha 20
Mágh Ealla 36
Muineachán 42
Teampall Mór 50 38
Dúrlas Eile 175
Tiobráid Árann 37
Tráighlí 213 183
Baile Atha Truim 66
Tulach Mhór 56
Cathair na Mart 43
Pasáiste 16
Cill Mhanntáin 38 6
Eochaill 20
Baile Atha Fhirdiadh 67
Eadan Doire 38 6
Mointeach Mílich 22
Leitir Cearmainn 36
Béal Atha na Sluagh 41
Cill Áirne 73
Lios Tuathail 104
Cluan Eis 1
Mainistir na Buaille 24
Dún Garbháin 90
Ceatharlach 132 61
Droichead Nua 24
Muinebheag 66 66
Biorra 52
[16]Gránáird 32
Muileann Cearr 24
Rois Mhic Treoin 13
Béal Átha Beithe 10 10
IOMLAIN 7,356 1,256

Maidir le (1) agus (2) thuas, níl an t-eolas seo ar fáil fós ach cuirfear ag triall ar an dTeachtaire é nuair a bheidh sé curtha le chéile.

D'fhiafruigh

Risteárd Ua Maolchatha: Information on Richard James Mulcahy  Zoom on Richard James Mulcahy  den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/'35, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/'35.

Seán T. O Ceallaigh: Information on Seán T. O'Kelly  Zoom on Seán T. O'Kelly  

Liomatáiste Tithe a chríoch-nuíodh um an 31-3-'35 Tithe a chríoch-nuíodh sa ráithe dar chríoch an 31-3-'35
Ceann Sáile 8
Baile Brigín 12 12
Portláirge 156
Baile Locha Riach 4 4
An Cabhán 34
Corcaigh 168
Nás na Riogh 13
Mainistir na Coran 26
Pasáiste 30
Dún Dealgan 32
Bundobhráin 12
Béal Atha Beithe 9
Beanntraighe 8
Tiobraid Árann 17
Portlaoighise 13
Sciobairín 20
IOMLAIN 562 16

[17]D'fhiafruigh

Rísteárd Ua Maolchatha: Information on Richard James Mulcahy  Zoom on Richard James Mulcahy  den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/'35, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/'35.

Seán T. O Ceallaigh: Information on Seán T. O'Kelly  Zoom on Seán T. O'Kelly  

Liomatáiste Tithe a chríoch-nuíodh um an 31-3-'35 Tithe a chríoch-nuíodh sa ráithe dar chríoch an 31-3-'35
Ceatharlach 54 3
An Cabhán 68 27
An Clár 18 11
Corcaigh 125 17
Dún na nGall 4
Ath Cliath 439 127
Gaillimh 16
Ciarraidhe 86 2
Cill Dara 222 28
Cill Choinnigh 103 14
Liathdruim 29 3
Laoighis 116 19
Luimneach 45 18
Longphort 30 3
Lubhaidh 317 67
Muigheo 9 2
An Mhidhe 200
Muineachán 24
Ua bhFáilghe 164 47
Roscomán 111 7
Sligeach 45 8
Tiobraid Arann (Thuaidh) 300 99
Tiobraid Arann (Theas) 39 10
Portlairge 228 34
Iar Mhidhe 184 21
Loch gCarman 511 56
Cill Mhanntáin 296 150
IOMLAIN 3,783 773


Last Updated: 17/05/2011 13:01:07 First Page Previous Page Page of 25 Next Page Last Page