Committee on Finance. - Vote 23—Valuation and Boundary Survey.

Wednesday, 19 April 1939

Dáil Éireann Debate
Vol. 75 No. 5

First Page Previous Page Page of 48 Next Page Last Page

Minister for Education (Mr. Derrig): Information on Thomas Derrig  Zoom on Thomas Derrig  I move:—

Go ndeontar suim ná raghaidh thar £22,082 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1940, chun Tuarastail agus Costaisí na Luachála Generálta agus na Suirbhéireachta Teorann (15 agus 16 Vict., c. 63; 17 Vict., c. 8 agus c. 17; 20 agus 21 Vict., c. 45; 22 agus 23 Vict., c. 8; 23 Vict., c. 4; 27 agus 28 Vict., c. 52; 37 agus 38 Vict., c. 70; 61 agus 62 Vict., c. 37; Uimh. 19 de 1923; Uimh. 3 de 1927; Uimh. 27 de 1930; Uimh. 27, Uimh. 47 agus Uimh. 55 de 1931; agus Uimh. 19 de 1932; agus Uimh. 28 de 1937; Ordú Rialtais Aitiúla (Achtacháin d'Oiriúnú agus do chur i mBaint), 1925); Maraon le Luacháil Diúité Estáit (10 Edw. 7, c. 8), etc.

That a sum not exceeding £22,082 be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1940, for the Salaries and Expenses of the General Valuation and Boundary Survey (15 and 16 Vict., C. 63; 17 Vict., c. 8 and c. 17; 20 and 21 Vict., c. 45; 22 and 23 Vict., c. 8; 23 Vict., c. 4; 27 and 28 Vict., c. 52; 37 and 38 Vict., c. 70; 61 and 62 Vict., c. 37; No. 19 of 1923; No. 3 of 1927; No. 27 of 1930; Nos. 27, 47 and 55 of 1931; No. 19 of 1932; and No. 28 of 1937; Local Government (Application [686] and Adaptation of Enactments) Order, 1925); including Estate Duty Valuation (10 Edw. 7, c. 8), etc.

Vote put and agreed to.


Last Updated: 17/05/2011 09:27:50 First Page Previous Page Page of 48 Next Page Last Page