Mulcahy, Richard James

Wednesday, 21 February 1940

Dáil Éireann Debate
Vol. 78 No. 12

First Page Previous Page Page of 67 Next Page Last Page

Written Answers. - Employment Schemes.

asked the Minister for Finance if he will state the average number of men engaged on employment schemes in each of the months of January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oc...More Button

Written Answers. - Home Assistance—Weekly Amount.

asked the Minister for Local Government and Public Health if he will state the average weekly amount paid in home assistance in each public assistance area in each of the months of July, August, Septe...More Button

Written Answers. - Recipients of Home Assistance.

asked the Minister for Local Government and Public Health if he will state the number of persons in receipt of home assistance in each public assistance area on the last Saturday of each of the months...More Button

Written Answers. - Tithe do Thogáil

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí chríochnuithe, um an 31/12/39, fé Achtanna na dTithe (Forálach...More Button

den aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanámh críochnuithe, um an 31/12/39, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus F...More Button

den Aire Riaghaltais Aitemhail agus Sláinte Poblidhe an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/12/39, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le ...More Button

den Aire Riaghaltais Aitemhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 31/12/...More Button

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Ai...More Button

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomtáistí inar críochnuíodh um an 31/12/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Air...More Button

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgi...More Button

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 31/12/39, i ngach Tuath-líomatáiste...More Button

Written Answers. - Rátaí na Bliann 1939-40.

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, maidir le gach contae, (a) cadé is méid iomlán do rátaí na bliann 1939-40; (b) cadé méid an riaráiste rátaí o 1938-39 a cuireadh i...More Button

Written Answers. - Unemployment Insurance.

asked the Minister for Industry and Commerce if he will state the amount of the unemployment insurance net contribution income for the year ended 31st December, 1939, and the total estimated full-time...More Button

Written Answers. - National Health Insurance.

asked the Minister for Industry and Commerce if he will state the amount of the National Health Insurance net contribution income for the year ended 31st December, 1939, and the total estimated full-t...More Button

Written Answers. - Refusal of Unemployment Assistance.

asked the Minister for Industry and Commerce if he will state the total number of persons who were refused unemployment assistance during the month ended 30th November, 1939; 31st December, 1939, and ...More Button

Written Answers. - Unemployment Assistance Payments.

asked the Minister for Industry and Commerce if he will state the total amount of unemployment assistance payments made in each of the months of October, November, December, 1939, and January, 1940, a...More Button


Last Updated: 19/05/2011 05:32:00 First Page Previous Page Page of 67 Next Page Last Page