Election of Ceann Comhairle.

Wednesday, 14 March 1973

Dáil Eireann Debate
Vol. 265 No. 1

First Page Previous Page Page of 9 Next Page Last Page

Cléireach na Dála: Information on Vivion de Valera  Zoom on Vivion de Valera  Sé an chéad ghnó anois ná comhalta Dála a ainmniú mar Cheann Comhairle.

Glacfaidh mé anois le tairiscintí.

The Taoiseach (Jack Lynch): Information on John Lynch  Zoom on John Lynch  Níl aon tairiscint ag an bPáirtí seo.

Mr. Cosgrave: Information on Liam Cosgrave  Zoom on Liam Cosgrave  Molaim an Teachta Seán Ó Treasaigh mar Cheann Comhairle.

Mr. Corish: Information on Brendan Corish  Zoom on Brendan Corish  Cuidím leis an moladh sin.

Chur an Cléireach an cheist:

“Go dtoghfar an Teachta Seán Ó Treasaigh agus go raghaidh sé i gceannas sa Dála anois mar Cheann Comhairle” agus d'aontaíodh leis d'aon guth.

The Clerk put the question:

“That Deputy Seán Treacy be elected and take the Chair as Ceann Comhairle.”

Question put and agreed to.

Cléireach na Dála:  Iarraim ar an Teachta Ó Treasaigh as Tiobraid Árann Theas dul i gceannas na Dála.

I now call on Deputy Treacy, Member for the Constituency of South Tipperary, to take the Chair.

Whereupon Members rose in their places and remained standing while the Ceann Comhairle proceeded to the Dais.

Standing beside the Chair, the Ceann Comhairle, addressing the Dáil said:

An Ceann Comhairle: Information on Seán Treacy  Zoom on Seán Treacy  A ChomhTheachtaí, tá mé fíor-bhuíoch díbh as ucht mé a thoghadh mar Cheann Comhairle. Is mór an onóir dom é agus déanfaidh mé mo dhícheall i gcónaí cothram na Féinne a thúirt do chách. Iarraim oraibh go léir, a Theachtaí, cabhrú liom chun dualgaisí an oifig seo a chomhlíonadh mar is cóir.

Fellow Deputies, I am deeply moved, deeply honoured, by the high position you have bestowed on me by electing me Ceann Comhairle. I wish most sincerely to extend to all of you my heartfelt gratitude. I will strive earnestly to prove worthy of this high honour by emulating the high standards of my predecessors in the Chair. I will strive earnestly to uphold the dignity and the decorum of the House. Moreover, I will strive to enhance its prestige as one of the foremost democratic assemblies of the world. All Deputies may be assured of my utter fairness and strict impartiality in the discharge of my duties. I appeal, therefore, for your consideration and co-operation so that my task may be all the easier. I feel, friends and colleagues, that that co-operation will be forthcoming readily.

Guím rath Dé ar an obair. I will now take nominations for the position of Taoiseach.


Last Updated: 15/09/2010 00:56:58 First Page Previous Page Page of 9 Next Page Last Page