Written Answers. - Forbairt na Gaeltachta.

Thursday, 12 June 1975

Dáil Eireann Debate
Vol. 282 No. 2

First Page Previous Page Page of 46 Next Page Last Page

229. D'fhiafraigh

Mr. Harte, Mr. White, Mr. Staunton, Mr. Coogan, Mr. Creed: Information on Patrick D. Harte  Zoom on Patrick D. Harte  and Mr. E. Collins d'Aire na Gaeltachta cad iad na scéimeanna [335] éagsúla a d'fhógair sé i ngach contae ó 1 Bealtaine 1973 go 1 Meitheamh 1975; agus cad é an dul chun cinn atá déanta.

251. D'fhiafraigh

Mr. Cunningham: Information on Liam Cunningham  Zoom on Liam Cunningham  d'Aire na Gaeltachta an abróidh sé, i gcás Ghaeltacht Thír Chonaill, cad iad na scéimeanna forbartha a d'fhógan sé a chuirfí i gcrích faoi na cinnteidil seo a leanas: (1) monarchana nua agus méadú ar mhonarchana eile (2) tógáil agus feabhsú céanna agus calafort (3) aerstráicí agus córais fharantóireachta (4) scéimeanna bóithre, uisce agus séarachais agus (5) scéimeanna éagsúla eile; agus an abróidh sé cad iad (a) na cinn a tosaíodh agus atá críochnaithe (b) na cinn a tosaíodh agus nach bhfuil críochnaithe go fóill agus (c) na cinn nár tosaíodh go nuige seo.

252. D'fhiafraigh

Mr. Fahey: Information on John Fahey  Zoom on John Fahey  and Mr. Kenneally d'Aire na Gaeltachta an ndéarfaidh sé i gcás Ghaeltacht na Rinne cad iad na scéimeanna forbartha a d'fhógair sé faoi na cinnteidil seo a leanas: (1) monarchana nua agus méadú ar mhonarchana agus (2) feabhsú ar chéanna agus ar chalafoirt; agus an ndéarfaidh sé cad iad na cinn (a) a tosaíodh agus atá críochnaithe (b) a tosaíodh agus nach bhfuil críochnaithe agus (c) nár tosaíodh fós.

[336]253. D'fhiafraigh

Mr. Molloy: Information on Robert Molloy  Zoom on Robert Molloy  and Mrs. Geoghegan-Quinn d'Aire na Gaeltachta an ndéarfaidh sé i gcás Ghaeltacht Chonamara cad iad na scéimeanna forbartha a d'fhógair sé faoi na cinnteidil seo a leanas: (1) monarchana nua agus méadú ar mhonarchana (2) feabhsú ar chéanna agus ar chalafoirt agus (3) aerstráicí; agus an ndéarfaidh sé cad iad na cinn (a) a tosaíodh agus atá críochnaithe (b) a tosaíodh agus nach bhfuil críochnaithe agus (c) nár tosaíodh fós.

254. D'fhiafraigh

Mr. O'Connor: Information on Timothy O'Connor  Zoom on Timothy O'Connor  d'Aire na Gaeltachta an ndéarfaidh sé i gcás Ghaeltacht an Daingin cad iad na scéimeanna forbartha a d'fhógair sé faoi na cinnteidil seo a leanas: (1) monarchana nua agus méadú ar mhonarchana agus (2) feabhsú ar chéanna agus ar chalafoirt; agus an ndéarfaidh sé cad iad na cinn (a) a tosaíodh agus atá críochnaithe (b) a tosaíodh agus nach bhfuil críochnaithe agus (c) nár tosaíodh fós.

Minister for the Gaeltacht (Mr. O'Donnell): Information on Thomas G. O'Donnell  Zoom on Thomas G. O'Donnell  Le cead an Cheann Comhairle, tógfaidh mé Ceisteanna 229 agus 251 go 254 le chéile agus cuirfear ráiteas timpeall sa Tuairisc Oifigiúil. Seo a leanas roint eolais faoi scéimeanna oibreacha éagsúla a ceadaíodh nó a fógraíodh sa tréimhse 1 Aibreán, 1973 go 31 Bealtaine, 1975.

Líon na gcása-nna inar ceadaíodh deontais Dún na nGall Maigh Eo Gaillimh Ciarraí Corcaigh Portláirge An Mhí
Tithíocht:
Tógáil 275 31 224 102 20 15 2
Feabhsú 142 75 188 77 42 12 4
Uisce 121 36 104 32 17 7 3
Séarachas 132 43 117 53 29 7 3
Feabhsú Uisce/Séarachais 82 11 16 13 13 1 1
Seomraí Folcaidh 125 46 119 65 33 11 3
Méaduithe Speisialta do Chuairteoirí 16 21 42 20 8 3
Seallaí Saoire 24 15
Seomraí Oibre 3 1 1 2
Saoráidí Saoire 73 1 58 61 17 2 1
Bóithre 74 45 81 58 4 4
Grúpscéimeanna Uisce 31 6 4 1

Nóta: Bheadh mórchuid saothair ag gabháil le heolas a chur le chéile faoi staid na hoibre i ngach cás thuas. Is féidir a rá, áfach, go bhfuil an obair críochnaithe sna cásanna talmhaíochta seo a leanas:—

[337][338]Líon na gcásanna inar ceadaíodh deontais Dún na nGall Maigh Eo Gaillimh Ciarraí Corcaigh Portláirge An Mhí
Feabhsú plásán féaraigh 1,307 483 967 239 71 1
Tionscadal na talún 79 165 49 177 124 11

Scéimeanna eile a bhfuil feidhm leo ar fud na Gaeltachta:

Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge:—Rinneadh na deontais a íoctar le mná tí Gaeltachta— ileith foghlaimeoirí aitheanta a bhíonn ar iostas acu le linn cúrsaí samhraidh—a dhúbailt 1973 agus cuireadh 25 faoin gcéad eile leo i 1975.

Scéim na nIrisí Áitiúla Gaeltachta:—Tugadh an scéim seo isteach d'fhonn iriseoireacht áitiúil a spreagadh.

An Scéim Scoláireachtaí do Cheardcholáistí Réigiúin:—Tugadh an scéim seo isteach ar mhaithe le daltaí Gaeltachta a dhéanann freastal ar chúrsaí trí Ghaeilge sna ceardcholáistí.

Leanadh de na deontais chun cabhrú le tuismitheoirí daltaí arb í an Ghaeilge gnáth-theanga an teaghlaigh acu agus le daltaí Gaeltachta ar chúrsaí oiliúna.

Áit Togra Staid na hoibre
Contae Dhún na nGall:
Muiroibreacha:
An Mhín Mhor Fánán Críochnaithe
Port ,, ,,
Teileann (deontas breise) Feabhsú Beagnach críochnaithe
Malainn Mhóir ,, Tosaithe
Baile Fuaruisce (deontas breise) ,, ,,
Machaire Rabhartaigh ,, ,,
Ailt an Chorráin (deontas breise) Solise ,,
An Reannaigh Dhubh Fánán ,,
Leab Garbh agus An Staca Mór (deontas breise) Feabhsú Le tosú
Port Uí Chorráin Feabhsú ,,
Inis Meáin ,, ,,
Na Dúnaibh/Miobhaigh Feabhsuithe Á mbreithniú
Uisce/Séarachas:
Ros Gad Scéim poiblí Tosaithe
Málainn Mhóir/Málainn Bhig ,, ,,
Na Dúnaibh ,, ,,
Na Rosa ,, ,,
Árainn Mhór ,, ,,
Carraig Airt ,, ,,
Teach Gloine:
An Mhullaigh Tógáil Críochnaithe
Comharchumainn:
Brocach Clós caorach Críochnaithe
Gleann Cholm Cille ,, ,,
Coláistí Gaeilge:
Rann na Feirste Feabhsú Críochnaithe
Cnoc Fola ,, ,,
Halla:
Ceann Droma Tógáil Beagnach críochnaithe
[339][340]Contae Dhún na nGall (ar lean):
Saoráidí eile:
Na Rosa Saoráidí chois locha Críochnaithe
Mín Uí Bhaoill Carrchlós Le críochnú
Anagaire Páirc imeartha Le tosú
Anagaire Carrchlós, etc. Tosaithe
Cill Ulta Taitneamhacht ,,
Gaoth Dobhair Oifig ,,
Loch an Iúir Pinniúr ,,
An Rinn Bhuí Óstán ,,
An Fál Carrach Trealamh luthchleas Le tosú
Doirí Beaga (2) Deontas éarlaise ar bhád Íoctha
An Bun Beag ,, ,,
An Clochán Liath ,, ,,
Contae Mhaigh Eo:
Muiroibreacha:
Dumha Éige (deontas breise) Feabhsú Críochnaithe
Sáile, Acaill ,, ,,
An Rinn Rua (deontas breise) ,, Beagnach Críochnaithe
Comharchumainn:
Iorras Innealra Íoctha
Iorras Bainisteoireacht Le híoc
Acaill (a) Reachtáil (a) Cuid íoctha
(b) Innealra (b) Íoctha
(c) Feabhsú Stóir (c) Le tosú
(d) Fearaistí (d) Le híoc
Hallaí:
Tuar Mhic Éadaigh Feabhsú Críochnaithe
Fionnaithe ,, ,,
An Fháirche (deontas breise) Tógáil Tosaithe
Saoráidí eile:
Tuar Mhic Éadaigh Fearaistí iar-bhunscoile Íoctha
Contae na Gaillimhe:
Muiroibreacha:
Oileán Furnaise Feabhsú Críochnaithe
An Turloch ,, ,,
Leitir Móir ,, ,,
Caladh Ó Dheas (deontas breise) ,, ,,
Ros an Mhíl (deontas breise) Piara nua, dreidireacht, etc. Tosaithe
Más Dreidireacht ,,
An Spidéal Deisiú agus soilse ,,
Inis Oírr Feabhsú Le tosú
Seanach an Mheas (deontas breise) ,, ,,
Sruthán Fánán ,,
Gairbhthín ,, ,,
Doirín Glas ,, ,,
Lathaí Dubha Feabhsú ,,
Tithe Gloine:
Indreabhán Tógáil Críochnaithe
Páirc, An Spidéal ,, ,,
Carna ,, Beagnach críochnaithe
Comharchumainn:
Cois Fharraige (a) Reachtáil (a) Roinnt íoctha
(b) Tógáil oifige (b) Críochnaithe
Dúiche Sheoigheach (a) Reachtáil (a) Roinnt íoctha
(b) Aonad beathaithe uan (b) Tosaithe
Inis Oírr Reachtáil Roinnt íoctha
Inis Oírr (deontas breise) Soláthar leictreachais Críochnaithe
Inis Mór ,, ,, Le críochnú
[341][342]Contae na Gillimhe (ar lean):
Hallaí:
Inis Meáin Fearaistí Críochnaithe
An Cheathrú Rua ,, ,,
Corr na Móna ,, ,,
Tír an Fhia Cóiriú Tosaithe
Maigh Cuilinn ,, ,,
An Trá Bhán ,, Le tosú
Coláistí Gaeilge:
Indreabhán Áiseanna Críochnaithe
Na Mionna Cóiriú Tosaithe
An Cheathrú Rua Feabhsú ,,
Saoráidí eile:
Oileáin Árann Muiríneach Beagnach críochnaithe
Iorras Beag Thiar ,, Tosaithe
Inis Mór Páirc imeartha ,,
Tír an Fhia Seomraí gléasta Le tosú
Ros Muc Carrchlós Críochnaithe
An Tulach ,, Tosaithe
An Spidéal ,, Le tosú
An Cheathrú Rua Casán bóthair ,,
Trá an Dóilín Taitneamhachtaí ,,
An Spidéal Báidíní calaidh Críochnaithe
Dúiche Sheoigheach Ábhar beathaithe caorach ,,
Cill Rónáin Deontas éarlaise ar bhád Íoctha
Contae Chiarraí:
Muiroibreacha:
Cuas na hÉige (deontas breise) Feabhsú Críochnaithe
An Daingean (deontas breise) Dreidireacht ,,
An Daingean Deisiú Piara Tosaithe
An Daingean Soilse Le tosú
Rinn (deontas breise) Feabhsú Tosaithe
Dún Chaoin ,, Le tosú
An Mhin Aird ,, ,,
Uisce/Séarachas:
Baile an Fheirtéaraigh, Scéimeanna poiblí Tosaithe
Fionntrá, Muiríoch, Feothanach,
Baile na nGall
Gallarus Séarachas Críochnaithe
Comharchumainn:
Corca Dhuibhne Reachtáil, innealra, etc. Íoctha
Baile na hAbha Aonad beathaithe uan Beagnach críochnaithe
Ciarraí Theas Innealra Íoctha
An Daingean Marglann Tosaithe
An Daingean Foirgneamh Le tosú
An Leith Triúigh Reachtáil Íoctha
Saoráidí eile:
An Daingean Seomraí gléasta Le tosú
An Baile Uachtarach (deontas breise) Galfchúrsa Beagnach críochnaithe
An Daingean Deontas éarlaise ar bhád Íoctha
Contae Chorcaí:
Coláistí Gaeilge:
Baile Átha an Ghaorthaidh Athchóiriú agus áis chluiche Críochnaithe
Cúil Aodha (a) Foirgneamh Críochnaithe
(b) Troscán Ceannaithe
(c) Seomra nua Le tosú
Comharchumann:
Cléire (a) Innealra Ceannaithe
(b) Foirgneamh Tosaithe
(c) Iarsmalann ,,
(d) Trealamh leictreachais (deontas breise) Á chríochnú
Saoráidí eile:
Maigh Réidh—Baile Mhic Íre Seomra gléasta Le tosú
[343][344]Contae Phort Lá:
Uisce/Séarachas:
Crosaire na Léithe Scéim phoiblí Ar siúl
Crosaire Roibeáird
Hallaí:
An Seanphobal Deisiú Críochnaithe
An Rinn Tógáil Le tosú
Saoráidí eile:
An Rinn Ionad Páirceála Críochnaithe
An Rinn Feabhsú Coláiste Tosaithe
Contae na Mí:
Hallaí:
Ráth Cairn (deontas breise) Tógáil Críochnaithe
Baile Gib (deontas breise) ,, ,,
Comharchumann:
Ráth Cairn Reachtáil Le híoc

Cúnamh eile ar mhaithe leis an nGaeilge agus leis an gcultúr dúchais ar fud na tire:

Bunaíodh Bord na Gaeilge chun leas na Gaeilge a chur chun cinn agus go háirithe labhairt na Gaeilge mar theanga bheo a leathnú i measc an phobail.

Cabhraíodh le Siamsa Tíre agus tá dhá theach siamsa tógtha ag an eagras sin i gContae Chiarraí, ceann amháin díobh sa Ghaeltacht.

Tugadh deontais do choláistí cónaithe áirithe lasmuigh den Ghaeltacht i leith foghlaimeoirí Gaeilge a bhíonn ar chúrsaí samhraidh acu.

Méadaíodh na deontais bhliantúla d'eagrais áirithe Ghaeilge agus do Chomhaltas Ceoltóirí Éireann.

Méadaíodh na deontais do nuachtáin Ghaeilge agus d'irisí áirithe Gaeilge.

Áit Togra Staid
Contae Dhún na nGall:
Comhthionscail nua a ceadaíodh:
Ailt an Chorráin Próiseáil éisc Ar siúl
Gaoth Dobhair Earraí teileafónaíochta ,,
Cill Charthaigh Teicstílí Tógáil ar siúl
Árainn Mhór ,, Níl tosaithe
An Charraig Próiseáil éisc ,,,,
Ard an Rátha Innealtóireacht éadrom ,,,,
Gaoth Dobhair Brioscaí prátaí ,,,,
Comhthionscail ar ceadaíodh cúnamh breise dóibh:
Gaoth Dobhair Cairpéid Ar siúl
Gleann Cholm Cille Óstán agus sráidbhaile saoire ,,,,
Gaoth Dobhair Málaí plaisteacha ,,,,
Gaoth Dobhair Teicstílí ,,,,
An Fál Carrach Trátaí ,,,,
Réamh-mhonarchana:
An Fál Carrach Tógtha
Baile na Finne Á tógáil
Na Dúnaibh ,,
Gaoth Dobhair Le tógáil
Fánaid ,,,,
Scéim tithíochta:
Gaoth Dobhair Cead pleanála le teacht
Aerstráice:
Gaoth Dobhair Fadhbanna suímh
Seirbhís farantóireachta:
Árainn Mhór Suirbhéireacht ar siúl

Líon na miontionscadal a ceadaíodh:

47 (7 gcinn nach bhfuil tosaithe san áireamh).

[345][346]Áit Togra Staid an tionscail
Contae Mhaigh Eo:
Comhthionscail nua a ceadaíodh:
Béal an Mhuirthead Forbairt talún Ar siúl
Béal an Mhuirthead Feistis solais ,,,,
Comhthionscal ar ceadaíodh cúnamh breise dó:
Acaill Próiseáil ghrianchloiche Ar siúl
Réamh-mhonarchana:
Béal an Mhuirthead Á tógáil
Bun an Churraigh ,,,,
Coill an tSíáin ,,,,
Ceathrú Thaidhg ,,,,

Lion na miontionscadal a ceadaíodh:

14 (ceann amháin nach bhfuil tosaithe san áireamh).

Áit Togra Staid an tionscail
Contae na Gaillimhe:
Comhthionscail nua a ceadaíodh:
An Cheathrú Rua Teicstílí Ar siúl
Na Forbacha Ríomhaireacht ,,,,
An Spidéal Bréagáin ,,,,
Inis Mór Seodra ,,,,
An Cheathrú Rua Óstán ,,,,
Ros an Mhíl Próiseáil éisc Tógáil ar siúl
Carna Oisrí Le tosú go luath
,, Aersheirbhís Ar siúl
Cois Fharraige Bithcheimicí Níl tosaithe
Cois Fharraige Taighde agus forbairt a dhéanamh ar úsáid enzyme ,,,,
An Cheathrú Rua Innealtóireacht ,,,,
Comhthionscail ar ceadaíodh cúnamh breise dóibh:
Cloch na Rón Cairpéidí Ar siúl
Indreabhán Innealtóireacht ,,
An Cheathrú Rua Tithe Réamhdhéanta ,,
An Spidéal Teicstílí ,,
An Cnoc Tíleacha marmair ,,
Ros an Mhíl Próiseáil éisc ,,
An Cheathrú Rua Earraí plaisteacha ,,
Réamh-mhonarchana:
An Cheathrú Rua Á tógáil
Corr na Móna ,,
Scéim tithíochta:
An Spidéal Cead pleanála le teacht
Aerstráice:
Inis Oírr Á ullmhú

Lion na miontionscadal a ceadaíodh:

61 (agus ceann amháin nach bhfuil tosaithe san áireamh).

Áit Togra Staid
Contae Chiarrai:
Comhthionscail nua a ceadaíodh:
Máistir Ghaoithe Fás plandaí Ar siúl
Baile an Sceilg Fás plandaí ,,
Baile an Fheirtéaraigh Fás plandaí ,,
An Daingean Próiseáil éisc Le tosú go luath
Baile an Fheirtéaraigh Seirbhís dearthóireachta ,,
le cabhair ríomhaire
[347][348]Contae Chiarrai (ar lean):
Comhthionscail ar ceadaíodh cúnamh breise dóibh:
Baile an Sceilg Ionad gairneoireachta Ar siúl
An Daingean Próiseáil éisc ,,
Baile an Fheirtéaraigh Óstán ,,
Cathair Dónaill ,, ,,
Baile an Sceilg ,, ,,
Baile an Fheirtéaraigh Táirgí ornáideacha poircealláin Níl tosaithe
Réamh-mhonarchana:
Baile an Sceilg Á tógáil
Baile na nGall ,,,,

Lion na miontionscadal a ceadaíodh: 10

Áit Togra Staid
Contae Chorcaí:
Comhthionscal nua (leathnúchán) a ceadaíodh:
Réidh na nDoirí Pallets adhmaid Ar siúl
Comhthionscail ar ceadaíodh cúnamh breise dóibh:
Réidh na nDoirí Earraí adhmaid Ar siúl
Cúil Aodha Aonad reamhraithe muc ,,
,,,, Innill leictreonacha chun buidéil a scrúdú ,,

Lion na miontionscadal a ceadaíodh:

3 (agus ceann amháin nach bhfuil tosaithe san áireamh).

Áit Togra Staid
Contae na Mí:
Comhthionscail nua a ceadaíodh:
Ráth Cairn Innealtoireacht Ar siúl
Baile Gib ,, Tógáil ar siúl

Ar Fud na Gaeltachta:

Comórtas Forbartha Pobal le duaiseanna móra d'fhonn an pobal i ngach ceantar a spreagadh chun leas a gceantair féin a chur chun cinn.


Last Updated: 14/09/2010 20:16:30 First Page Previous Page Page of 46 Next Page Last Page