Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Bunú Comhlachtaí.

Wednesday, 8 December 1976

Dáil Eireann Debate
Vol. 295 No. 2

First Page Previous Page Page of 48 Next Page Last Page

29. D'fhiafraigh

Mr. Molloy: Information on Robert Molloy  Zoom on Robert Molloy  d'Aire na Gaeltachta an dtabharfadh sé liosta de na comhlachtaí ina bunaíodh 3,400 [230] postanna nua sna ceithre bliana atá díreach thart, de réir an ráitis a thug sé uaidh an 30 Samhain, 1976; agus i gcás gach comhlachta acu an gcuirfeadh sé in iúl an bhliain a bunaíodh é.

Mr. O'Donnell: Information on Thomas G. O'Donnell  Zoom on Thomas G. O'Donnell  Is cosúil go bhfuil míthuiscint ar an Teachta maidir leis an méid adúirt mé ar an 30 Samhain, 1976. Séard adúirt mé ná gur tháinig méadú tímpeall 80 faoin gcéad ar líon na ndaoine atá fostaithe ins na tionscail faoi scáth Gaeltarra Éireann, sé sin 1,864 daoine fostaithe ag deireadh 1972 i gcomparáid le 3,400 daoine meastar ag deireadh 1976. Ó thárla go bhfuil na céadta tionscal i gceist go háirithe i gcás na miontionscal tógfaidh sé tamall chun an liosta atá á lorg ag an Teachta a ullmhú. A luaithe a bhéas sé ar fáil cuirfear chuig an Teachta é.

Mr. Tunney: Information on James C. Tunney  Zoom on James C. Tunney  Chomh fada agus a bhaineas sé leis an difríocht atá idir iad sin a bhí fostaithe i 1972 agus atá fostaithe anois, an féidir leis an Aire a rá an mbaineann an t-ardú sin go h-iomlán le daoine nua nach raibh fostaithe roimhe sin faoi scáth Gaeltarra i n-áit ar bith?

Mr. O'Donnell: Information on Thomas G. O'Donnell  Zoom on Thomas G. O'Donnell  Sin é an 80 faoin gcéad. Sin é an net increase in overall employment, an méadú a tháinig ar líon na ndaoine a bhí fostaithe.

Mr. G. Collins: Information on Gerard Collins  Zoom on Gerard Collins  An fostaithe nua iad?

Mr. O'Donnell: Information on Thomas G. O'Donnell  Zoom on Thomas G. O'Donnell  Sea. Bhí 1,800 daoine fostaithe i 1972 agus meastar anois go bhfuil 3,400 daoine fostaithe.

Mr. G. Collins: Information on Gerard Collins  Zoom on Gerard Collins  Ach ní fostaithe nua iad go léir?

Mr. Tunney: Information on James C. Tunney  Zoom on James C. Tunney  An bhféadfadh an tAire a rá go bhfuil sé cinnte go bhfuil 3,400 ann nó nach bhfuil? An bhfuil sé níos aoirde nó an bhféadfadh sé bheith níos aoirde ná níos lú ná sin?

Mr. O'Donnell: Information on Thomas G. O'Donnell  Zoom on Thomas G. O'Donnell  Measann Gaeltarra Éireann gurb é sin an figiúir 3,400, ach tá na figiúirí á mbailiú. Bailítear figiúirí gach leath-bhliain agus tá na figiúirí á mbailiú faoi láthair agus mar adúras anseo nuair a bheidh an liosta go h-iomlán agam cuirfidh mé ar fáil don Teachta é.

[231]Mr. Tunney: Information on James C. Tunney  Zoom on James C. Tunney  An nglacfadh an tAire go bhféadfadh míthuiscint a bheith ar dhaoine eile seachas an Teachta Molloy faoin ráiteas a léigh siad?

Mr. O'Donnell: Information on Thomas G. O'Donnell  Zoom on Thomas G. O'Donnell  Tá an ráiteas anseo agamsa agus tá cóip i gcuid de na nuachtáin agus cuirfidh mé an ráiteas ar fáil más gá. Ag labhairt i mBéarla a bhíos. “Over the past four years employment in the Gaeltacht industry assisted by Gaeltarra has increased by some 80 per cent and is now approaching 3,400.”

An Ceann Comhairle: Information on Seán Treacy  Zoom on Seán Treacy  Ordú. Ceist a 27.

Mr. O'Donnell: Information on Thomas G. O'Donnell  Zoom on Thomas G. O'Donnell  Ach cheap an Teacht Molloy go ndúras go raibh 3,400 fostaithe nua ann. Ní dúras é sin.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Treacy  Zoom on Seán Treacy  Ceist a 27.


Last Updated: 14/09/2010 16:58:49 First Page Previous Page Page of 48 Next Page Last Page