O'Toole, Patrick

Wednesday, 9 November 1983

Dáil Eireann Debate
Vol. 345 No. 9

First Page Previous Page Page of 68 Next Page Last Page

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Údarás na Gaeltachta Estimate.

Beidh eolas mar sin ar fáil nuair a fhoilseofar na Meastacháin.More Button

Pléadh.More Button

Tuigfidh an Teachta nach mbeadh sé ceart nár cóir domsa sonraí aon idir-bheartaíocht a thárla taobh istigh den Rialtas maidir le meastacháin nár foilsíodh go fóill.More Button

Pléadh.More Button

Tá iontas orm go bhfuil an Teachta ag tabhairt aird ar ráflaí atá ag dul thart faoin Teach seo agus go deimhin faoin tír maidir le seo. Tá tuarascáil oifigiúil scríofa ag teacht chugamsa faoin chruin...More Button

Tá múinin agam. Dúirt mé cheana é. Cuireadh i mo leith ná dúirt agus go deimhin tá forbairt na Gaeltachta ag braith ar fhiúntas na eagraiochta agus tá a fhios sin ag an Teachta chomh maith liomsa.More Button

Duirt mé go raibh muinín agam as eagraíocht Stáit atá i mbun forbartha na Gaeltachta. Ni dóigh liom go bhfuil se de dhualgas orm seasamh anseo agus dul tríd freagraí an bhfuil muinín agam as daoine á...More Button

Is é an bord an chuid den eagras is tábhachtaí agus tá an méid atá ráite agam ráite agus ní abróidh mé—— (Cur isteach.)More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Irish Language Bill of Rights.

Níl i gceist agam Bille mar sin a thabhairt isteach ag an bpointe seo ach tá Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 1983-1986 foilsithe cheana féin. Faoin bPlean sin beidh an Ghaeilge á cur chun cinn i Rann...More Button

Tá buan-choiste bunaithe agus tá an-dul chun chinn á dhéanamh ag Bord na Gaeilge chun téarmaí an phlean a chur i gcríoch. Bhíomar ag teangmháil leo, cuir i gcás. inniu maidir leis.More Button

Mar fhreagra ar an gcéad cheist ba mhaith liom a rá gurb í an chéim is dearfa a ghlac an Rialtas ná glacadh leis an bplean gníomhaíochta. Ghlac an Rialtas leis sin mar phlean agus táthar ag cur ina l...More Button

Ba mhaith liom a chur in iúl don Teachta go bhfuil rún dá phlé sa tSeanad arís inniu — tairiscint oll-pháirtí é ina bhfuil chuile pháirtí sa Teach sin páirteach — agus séard a bhéas á dhéanamh nuair a...More Button

Sin ceist a bhaineann le Meastacháin agus idir-bheartaíocht maidir le Meastacháin. Níl na Meastacháin críochnaithe go fóill. Tá a fhios agamsa chomh maith leis an Teachta go bhfuil deacrachtaí foiri...More Button

Níl eolas agam faoi sin. Ní ormsa atá an cúram sin ach ar an Teach. Is é an Ceann Comhairle ceann an Tí.More Button

Déanfaidh mé iarracht a fháil amach an bhfuil an méid atá á rá ag an Teachta fíor, agus glacfainn go bhfuil. Déanfaidh mé mo dhicheall.More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Oileán Thóraigh (Dún na nGall).

Tógfaidh mé Ceisteanna 5 agus 6 le chéile. Fuair mé iarratas maidir le seirbhís farantóireachta do Thóraigh ach, le go bhféadfaí seirbhís mar sin a chur ar fáil, bheadh áiseanna fóirsteanacha de dhíth...More Button

Chomh fada agus is eol dom, agus tá comhairle dá cur agam ar dhaoine eile, caithfear survey a dhéanamh faoi na háiseanna. Ní féidir liomsa a rá an bhfuil na háiseanna oiriúnach faoi láthair nó nach b...More Button

Tig leis an Teachta bheith cinnte go bhfuil tacaíocht an Rialtais ag dul do aon iarracht san Eoraip le hairgead breise a fháil. Maidir leis an rud seo, ní hé amháin go bhfuil Teachtaí na hEorpa ó chu...More Button

Tá súil agam nach mbeidh bád farantóireachta ag teastáil ón Teachta. Tá mo thacaíocht ag dul leis an iarratas seo. Sula rinneadh an iarracht san Eoraip cúpla seachtain ó shin thóg mé orm féin scríob...More Button

Ní fhuaireamar an plean go dtí le déanaí, go deimhin an t-am céanna gur cuireadh ar fáil é do Theachtaí na hEorpa. Tá sé á bhreithniú againn faoi láthair le déanamh amach cén chaoi is fearr leis an f...More Button

De réir mar is eol dom, is cuid den phlean iomlán é aerstráice a chur ar fáil. Mar a deirim, ní bhfuaireamar an plean seo go dtí le déanaí agus beifear ag breathnú le fáil amach cén chaoi is fearr le...More Button

Má léann tú an litir sin tá mé cinnte go bhfaighidh tú amach nach bhfuil airgead ar bith ann faoi láthair lena leithéid d'áis a chur ar fáil ach beidh neart airgid sa tír seo sar i bhfad.More Button

Dúirt mé go raibh plean Oileán Thóraigh faigthe agam le cúpla seachtain. Tá an rud seo á phlé agus déanfar cinneadh ar na rudaí seo chomh luath agus is féidir.More Button

Níl an teolas sin agam.More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Public Authority Peatlands.

Tá na tuarascálacha sin feicthe agam ach níl socruithe déanta fós an bhféadfaí eolas a thabhairt ina dtaobh; is amhlaidh atá idirbheartaíocht ar siúl sa chás.More Button

Mar a dúirt mé, tá idir-bheartaíocht ar siúl maidir le seo faoi láthair. Tá cinneadh déanta ag an Rialtas rogha a thabhairt do Údarás na Gaeltachta an áis seo a cheannach, agus ina dhiaidh sin is in ...More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - County Donegal Road Improvements.

D'íoc mo Roinnse suimeanna mar seo a leanas i leith oibreacha ar bhóithre i nGaeltacht Dhún na nGall:More Button

D'fhiafraigh an Teachta díom an raibh náire orm. Tá bród orm gur fear as an iarthar mé.More Button

Mar a dúirt mé cheana, tagann sé sin faoi idir-bheartaíocht faoi Mheastacháin agus tá siad sin á bplé faoi láthair, agus maidir leis na tsuim a cuireadh ar fáil don bhliain seo, 1983, bhí gearradh sia...More Button

Foilsíodh iad i Mí Dheireadh Fómhair seo caite go poiblí agus tá a fhios sin ag an Teachta, agus tá a fhios aige chomh maith cén tsuim a cuireadh ar fáil don bhliain seo ag an Aire a chuaigh romham.More Button

Tá.More Button

Níl an t-eolas agam ach cuireadh airgead ar fáil coicís ó shin do Thóraigh.More Button

Tá eolas anseo agam. Bhí an chomhairle chontae sásta £3,000 a chur ar fáil do bhóithre ar Thóraigh a fheabsú agus chuireamar £2,500 ar fáil.More Button

Caithfear fanacht go bhfeicfear cad a tharlóidh i Meastacháin na bliana seo chugainn.More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Carrickin (Donegal) Airstrip.

Tuigim ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil beartaithe feabhas a chur ar an aerstráice sin go luath.More Button

Tá os cionn £30,000 caite ag an Údarás air faoi láthair. Tá scéim feabhsúcháin a bhfuil costas measta thart ar £235,000 air. Tá costas timpeall £100,000 ar an gcéad chéim agus tá sé sin le tosnú lái...More Button

Ce nach bhfuil an obair tosnaithe go fóill tá sé beartaithe ag an Údarás céim a haon, is e sin caiteachas an £100,000 a bheith críochnaithe roimh deireadh na bliana.More Button

Tá a fhios sin ag an Údarás agus tá mé cinnte ar an gcúis sin go gcaithfear iomlán an airgid sin ar an áit sin roimh deireadh na bliana.More Button

Munar dóigh leis an dTeachta é, is dóigh liomsa gur féidir.More Button

Claidheacha a fheabhsú, treallamh múchta tine, beacons agus soilse, gléasra aimsire agus radio.More Button

Níl an t-eolas sin agam ach tá an t-iomlán atá le caitheamh thart ar £100,000.More Button

Cá as a dtiocfaidh se? Tiocfaidh sé as an áit a dtagann chuile phingin agus as a dtáinigh an £100,000.More Button

£135,000. Braitheann sé ní ormsa ach ar chinneadh Bhord an Údaráis.More Button

Níl a fhios agam.More Button

Tá £4 milliún le caitheamh ansin agus tá pleananna leagtha amach go gcaithfear an méid sin airgid agus caithfear £100,000 ar an bpointe.More Button

Is ceist don Údarás é sin.More Button

Is féidir liom duine amháin a fhreagairt. Ní féidir liom an bheirt Teachta a fhreagairt ar an am céanna.More Button

Ní mise atá ag déanamh na hoibre.More Button

Chomh fada agus a bhaineann liomsa tá job le déanamh ag an Údarás.More Button

Tusa atá á rá. Dá ndéarfainnse é sin bheifeá ag rith trasna anseo ag cur milleáin orm. Mar deir tusa nach bhfuil Údarás na Gaeltachta ag déanamh na hoibre bíodh agat. Tá £80,000 le caitheamh agus b...More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Donegal Gaeltacht Harbours.

Tá deontais de bhreis ar £115,000 caite ag mo Roinnse ar mhionoibreacha mara i nGaeltacht Dhún na nGall sna blianta 1978-1982 i dteannta le suim timpeall £600,000 ar mhuiroibreacha níos mó ag an mBun ...More Button

Níl an t-eolas sin agam. An cheist a cuireadh orm bhain sí le mionoibreacha i nGaeltacht Dhún na nGall. Thug mé na figiúirí le haghaidh 1978-1982. Níl an bhliain seo críochnaithe go fóill agus mar g...More Button

Má chuireann an Teachta ceist chugamsa go spesialta tabharfaidh mé an t-eolas dó. Níl an t-eolas agam féin faoi láthair. Níl agam ach suim go dtí deireadh 1982.More Button

Níl, mar níor cuireadh an cheist mar gheall ar 1983.More Button

Níl sé agam mar níor iarradh orm sa cheist an t-eolas sin a thabhairt.More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Kincasslagh (County Donegal) Landing Facilities.

Níl feabhsúcháin beartaithe faoi láthair san áit sin.More Button

Cuireadh agus is é an t-eolas a tháinig ar ais ná nach raibh an áit seo ach ceithre mhíle ó Ailt an Chorráin, áit a bhfuil áis le haghaidh bháid agus go bhfuil cé ansin. Chomh maith leis sin, ba mhai...More Button

Tá deacrachtaí faoi leith mar atá a fhios ag an Teachta, agus mar atá a fhios ag an Aire, agus mar adúirt mé leis go pearsanta. Tá ceist Ailt a'Chorráin á phlé faoi láthair. Beidh mé i dteangmháil l...More Button

Níl a fhios agam.More Button

Written Answers. - Irish College Maintenance Grant.

Is leis na mná tí féin a mbíonn foghlaimeoirí aitheanta Gaeilge ar iostas acu a íocann mo Roinnse deontais faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge. Nuair a gheofar sonraí i dtaobh na mban tí agus na nd...More Button

Written Answers. - County Donegal Unemployment.

Tá gach dícheall á dhéanamh ag Údarás na Gaeltachta chun fostaíocht a sholáthar do na daoine a bhí ag obair leis an gcomhlacht sin.More Button

Written Answers. - Sale of Land.

Price agreement was reached with this vendor last July subject to the standard condition that the sale would be completed within 12 months. The legal formalities connected with the sale are in progres...More Button

Written Answers. - County Galway Fish Project.

An Bord Iascaigh Mhara, in consultation with my Department and Údarás na Gaeltachta, has been involved in ongoing consideration of various proposals for the establishment of fish processing projects i...More Button

Written Answers. - Kerry Shooting Rights.

Following a recent public competition the shooting rights in question have been leased to the outgoing tenant, viz. Killorglin and District Game Protection Association, which in fact has had rights s...More Button


Last Updated: 14/09/2010 09:52:02 First Page Previous Page Page of 68 Next Page Last Page