O'Toole, Patrick

Wednesday, 20 November 1985

Dáil Eireann Debate
Vol. 361 No. 12

First Page Previous Page Page of 91 Next Page Last Page

Written Answers. - Land Purchase.

The acreage of land purchased for afforestation up to 31 October 1985 (the latest date for which figures are available) in Counties Cavan and Monaghan is 183 acres and 91 acres respectively.More Button

Written Answers. - County Galway Timber Contract.

The forest and wildlife service of my Department did not contract with the person referred to to cut the timber involved in this case. It is understood that he was under contract to cut timber for Ch...More Button

Written Answers. - Údarás na Gaeltachta.

Tá cúnamh de bhreis ar £4.7 milliúin (deontais, iasachtaí etc.) íoctha ag mo Roinnse le comharchumainn Ghaeltachta sa tréimhse 1 Aibreán 1970 go dtí 31 Deireadh Fómhair 1985, agus tuigim go bhfuil cún...More Button

Tá deontas séarachais ceadaithe sa chás sin anois agus déanfar íocaíocht nuair a bheidh deis ag Cigire na Roinne a dheimhniú go bhfuil an obair críochnaithe chun a shástachta.More Button

Tógfaidh mé Ceist a 71 agus Ceist a 73 le chéile. (1) Maidir le fochuideachtaí Údarás na Gaeltachta, ní grúpa cuideachtaí iad ó thaobh cuntasaíochta de agus ní bhíonn cuntais chomhdhlúite ann dóibh. ...More Button

Tá an t-eolas á chur le chéile ag Údarás na Gaeltachta agus cuirfear chuig an Teachta é chomh luath agus is féidir.More Button

Is cuideachtaí príobháideacha iad fochuideachtaí an Údarás a bhfuil scaireanna ag an eagraíocht sin iontu agus dá bhrí sin ní gnách sonraí mar atá iarrtha ag an Teachta a chur ar fáil.More Button

Written Answers. - Grant Payment.

Tá deontais £196,200 íoctha ag mo Roinnse i leith an nuachtáin sin go dtí seo. Fuarthas iarratas ar dheontas méadaithe tamall ó shin agus cuireadh cuntais bhainistíochta don tréimhse go 30 Meán Fómhai...More Button

Written Answers. - Dingle (Kerry) Pier.

Tuigtear ó hOifig na nOibreacha Poiblí go gcuirfear tús leis na h-oibreacha feabhsúcháin ar na fiondair ar phiara an Daingin san athbhliain.More Button


Last Updated: 14/09/2010 03:43:19 First Page Previous Page Page of 91 Next Page Last Page