Gallagher, Pat the Cope

Tuesday, 11 June 1991

Dáil Éireann Debate
Vol. 409 No. 6

First Page Previous Page Page of 129 Next Page Last Page

Ceisteanna — Questions. Oral Answers. - Ionadaíocht ar Bhord Údarás na Gaeltachta.

Tógfaidh mé Ceist a 13 agus Ceist a 15 le chéile. Níor tugadh gealltanas den chineál atá luaite i gCeist a 13. Is amhlaidh gur dúradh ag an am go mbeifí sásta a mholadh go ndéanfaí breithniú báúil ar...More Button

Níor tugadh gealltanas ar bith do dhuine ar bith ná do cheardchumann ar bith go gcuirfí ball den cheardchumann sin ar Údarás na Gaeltachta. Is é an rud a dúradh ag an am sin, mar a luaigh mé sa fhreag...More Button

Cuirfear gach rud san áireamh sula ndéanfar cinneadh dearfa ar bith maidir le comhaltaí nua d'Údarás na Gaeltachta ag tús na míosa seo chugainn.More Button

Mar a dúirt mé, cuirfear gach rud agus gach ceantar san áireamh sula ndéanfar cinneadh dearfa maidir leis na comhaltaí atá le ceapadh.More Button

Ceisteanna — Questions. Oral Answers. - Teilifís na Gaeltachta.

Tuigtear dom nach bhfuil airgead iníoctha faoin scéim MEDIA chun cabhrú le bunú nó reachtáil seirbhís theilifíse. Ní léir dom ach an oiread go bhfuil aon scéim ann a d'fhéadfaí a úsáid chuige sin.More Button

Fuair Údarás na Gaeltachta thart ar £3,020 ó chlár MEDIA mar chabhair chun cuid de na costais a ghlanadh maidir leis an tuarascáil a chuir siadsan ar fáil d'Aire na Gaeltachta faoi theilifís na Gaelta...More Button

Ní féidir a rá go mbeidh na moltaí sin mar bhunstruchtúr ach tig leis an Teachta a bheith cinnte de go mbeidh siad siúd á gcur san áireamh.More Button

Thug mé feagra ar an cheist sin go minic sa Teach seo. Cheap mé go raibh suim ag an Teachta McCormack sa cheist seo agus mura bhfuil an freagra aige, is bocht an lá é d'iarthar na Gaillimhe. Ach, ma...More Button

Ceisteanna — Questions. Oral Answers. - Fostú Saineolaithe ag Bord na Gaeilge.

Tuigim ó Bhord na Gaeilge nach bhfuil aon duine mar sin fostaithe nó ar chonradh acu.More Button

Ar ndóigh, ní ceist í sin domsa ná d'Aire na Gaeltachta. Is ceist í do Bhord na Gaeilge, mar bhord reachtúil, agus níl mise ag iarraidh mo ladhar a chur isteach ansin. Is dócha go mbeidh an bord ag ...More Button

Bímidne i dteagmháil le Bord na Gaeilge go minic faoi seo, agus chuir sé iontas orainn go léir nuair a cuireadh an tuarascáil seo ar fáil. Mhol mé féin é agus dúirt mé sa Teach seo go mb'fhéidir gur ...More Button

Aontaím go hiomlán leis. Tá mé sásta an cheist sin a phlé aon am, laistigh den Teach seo nó lasmuigh de.More Button

Phléamar an cheist seo, ceist na Gaeilge agus na Gaeltachta, go minic sa Seanad agus is dócha nach mbeidh fadhb ar bith ann maidir leis sin. Tá mé féin i gceannas an tseachtain seo agus b'fhéidir go ...More Button


Last Updated: 23/05/2011 02:37:07 First Page Previous Page Page of 129 Next Page Last Page