Higgins, Michael D.

Tuesday, 30 June 1992

Dáil Éireann Debate
Vol. 421 No. 8

First Page Previous Page Page of 188 Next Page Last Page

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Iocaíochtaí le Ciste na Gaeilge.

An aontódh an tAire go raibh sé ráite ag Bord na Gaeilge go raibh siad ag brath ar an mbarrphointe airgeadaithe ón gcrannchur náisiúnta chun an plean forbartha le haghaidh úsáid na Gaeilge a chur i gc...More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Additional Powers for Údarás na Gaeltachta.

Asked the minister: if he proposes to introduce amending legislation to grant additional powers to Údarás na Gaeltachta.More Button

An aontódh an tAire go bhfuil na coinníollacha, ó thaobh fhorbairt eacnamaíochta agus fostaíochta de, athraithe go mór ón am a cuireadh an bun-Acht i bhfeidhm i 1979. Agus an aontódh sé liom go mbead...More Button

An eol don Tánaiste gur dhúradh ar Raidió na Gaeltachta, ag duine de na baill a ainmníodh dhá bhliain ó shin, go raibh meamram curtha ar aghaidh ag an Údarás go dtí an Roinn ag iarraidh cumhachtaí nua...More Button

Dá mba rud é go raibh an ainilís déanta ag an Tánaiste agus dá mba rud é go raibh sé fíor go raibh achainí ag teacht go dtí an Roinn agus go dtí an tAire, cad é an dearcadh pearsanta a bheadh aige fé...More Button

Order of Business.

What is the present position in relation to the promised or threatened amendment to the Broadcasting Act, particularly in relation to the publicised intention to remove the cap on advertising on RTE?More Button

Yes. It is a matter of how one looks at it as to whether it has been promised or threatened. I was referring to the Broadcasting Act. On a number of occasions in this House there have been indicati...More Button

My memory serves me very well. I clearly recall it, and I recall that there was considerable interest in the previous legislation as well. Will the Taoiseach indicate whether there will be amending ...More Button

I will rearrange my tenses. (Interruptions.)More Button

In fact, the pluperfect is the appropriate tense for what is happening over here. (Interruptions.)More Button

There having been promised legislation in the area of broadcasting which would amend the legislation which we now enjoy, or under which we suffer, may I ask when the promised legislation on broadcasti...More Button

Private Members' Business. - Sellafield Nuclear Plant: Motion.

It is very difficult to accept that there was the basis for an all-party agreement on the closure of Sellafield in 1986 and that now, six years on, we cannot find agreement in this House not only to i...More Button

Written Answers. - Gaeltacht Employment and Emigration.

Asked the minister: if he will give details of (a) the number of new jobs created, (b) the unemployment figures and (c) the estimated emigration from the Gaeltacht in each of the last three years.More Button


Last Updated: 22/05/2011 16:15:12 First Page Previous Page Page of 188 Next Page Last Page