Written Answers. - Baile Conaill Training Centre.

Tuesday, 6 April 1993

Dáil Éireann Debate
Vol. 429 No. 3

First Page Previous Page Page of 207 Next Page Last Page

  207.  Dr. Upton  Information on Pat Upton  Zoom on Pat Upton   asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht  Information on Michael D. Higgins  Zoom on Michael D. Higgins   the number of placements in permanent and other jobs that trainees who have left the Baile Conaill training centre have obtained for each year since its inception.

  208.  Dr. Upton  Information on Pat Upton  Zoom on Pat Upton   asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht  Information on Michael D. Higgins  Zoom on Michael D. Higgins   the amount of money spent by his Department on the Baile Conaill training centre for each year since its inception.

  209.  Dr. Upton  Information on Pat Upton  Zoom on Pat Upton   asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht  Information on Michael D. Higgins  Zoom on Michael D. Higgins   the way in which the staff at the Baile Conaill training centre were appointed; and the vacancies of this centre which were advertised since its inception.

[522]

  210.  Dr. Upton  Information on Pat Upton  Zoom on Pat Upton   asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht  Information on Michael D. Higgins  Zoom on Michael D. Higgins   the cost of training each trainee in the Baile Conaill training centre in Falcarragh for the most recent period for which this information is available.

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins  Zoom on Michael D. Higgins  Togfaidh mé Ceisteanna Uimh. 207 go 210 le chéile.

Ar an gcéad dul síos is mian liom a rá nach bhfuil ionad oiliúna bunaithe ar Eastát Bhaile Uí Chonaill, An Fál Carr-ach. Tá dhá thogra faoi Chlár NOW agus dhá thogra faoi Chlár EUROFORM á reachtáil i mBaile Uí Chonaill i 1992/'93 ag baint úsáid as na háiseanna atá sna foirgnimh ar an Eastát sin. Is tionscnaimh de chuid an Chomhphobail Eorpaigh atá sna Cláir sin, arb í an Roinn Fiontair agus Fostaíochta an áisínteacht náisiúnta don tír seo ina leith. Is grúpaí áitiúla atá i bhfeighil na dtograí faoi Chlár EUROFORM agus is grúpa áitiúil agus Rannóg Seirbhísí Oiliúna Udarás na Gaeltachta atá i bhfeighil na dtograí faoi Chlár NOW. Tá 35 faoin gcéad de chostas na dtogra á íoc ag an Údarás agus tá an fuílleach á airgeadú ag an gComhphobal.

Maidir leis na ceisteanna sonracha ón £118,400 íoctha mar dheontais ag an Údarás go dtí seo i leith na dtograí í gceist; fógraíodh poist mar lucht riaracháin/comhordaithe sa ghnáthbheal-ach agus bunaíodh boird agallaimh chun na poist sin a líonadh; roghnaíodh teagas-cóirí oiriúnacha de réir riachtanas agus cáilíochtaí chun oiliúint a thabhairt do na daoine atá ag freastal ar na cúrsaí; ní féidir costas cruinn i leith oiliúna in agh-aidh an duine a thabhairt go dtí go mbeidh na cúrsaí críochnaithe agus toisc nach bhfuil na cúrsaí críochnaithe, níl fostaíocht faighte nó cruthaithe go fóill ag lucht na gcúrsaí.


Last Updated: 22/05/2011 11:26:21 First Page Previous Page Page of 207 Next Page Last Page