Written Answers - Laghdú Draimhe.

Thursday, 23 October 1997

Dáil Éireann Debate
Vol. 482 No. 2

First Page Previous Page Page of 103 Next Page Last Page

  28.  D'fhiafraigh Mr. Sargent  Information on Trevor Sargent  Zoom on Trevor Sargent   den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán  Information on Síle de Valera  Zoom on Síle de Valera   cé mhéad páipéir athchúrsáilte a úsáidtear ina Roinn agus na bealaí eile atá ann chun méid na dramhaíola a laghdú. [17419/97]

[342]Minister for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Miss de Valera): Information on Síle de Valera  Zoom on Síle de Valera  Tá an paipéar stríoctha a úsáideann mo Roinnse déanta as páipéar athchúrsáilte 100 faoin gcéad. Chomh maith leis sin, tá na clúdaigh litreach a úsáidtear i mo Roinnse déanta as páipéar athchursáilte 90 faoin gcéad.

Déanann foireann mo Roinne gach dícheall an méid dramhpháipéir a laghdú a mhéad is féidir trí, mar shampla, sean-chlúdaigh litreacha a athúsáid oiread agus is féidir.


Last Updated: 21/05/2011 02:58:13 First Page Previous Page Page of 103 Next Page Last Page