Written Answers. - Fóirne Scoile.

Wednesday, 1 December 1999

Dáil Éireann Debate
Vol. 512 No. 1

First Page Previous Page Page of 215 Next Page Last Page

[261]

  110.  D'fhiafraigh Mr. Sargent  Information on Trevor Sargent  Zoom on Trevor Sargent   den Aire Oideachais agus Eolaíochta  Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin   cé mhéad múinteoirí bunscoile a bhí ar sos gairme le linn 1998-99, 1997-98 agus 1996-97; cé mhéad múinteoirí bunscoile a bhí ar iasacht óna bpostanna sa Roinn nó san Oireachtas, cuir i gcás, le linn na mblianta céanna; an bhfuil sé sásta go mbíonn dóthain oidí cáilithe breise ann chun na bearnaí seo sna seomraí ranga a líonadh; agus, mura bhfuil, cad atá á dhéanamh aige faoi. [25169/99]

Minister for Education and Science (Mr. Martin): Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Tá an t-eolas a lorg an Teachta tugtha sa tábla leis seo.

Bliain Lion múinteoiríar Iasacht Líon múinteoiríar Shos Gairme.
1996/97 130 856
1997/98 136 850
1998/99 175 814

Ón uair a ceapadh mé bhí imní orm go raibh pearsanra neamhoilte ag obair sa chóras bunscolaíochta. Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh chun a chur i gcuimhne don Teachta go bhfuil réimse beart tugtha isteach agam chun an soláthar bunmhúinteoirí oilte a mhéadú go suntasach. Tógadh míle agus fiche is a hocht bunmhúinteoir faoi oiliúint isteach sna coláistí oideachais sa seisiún 1998-99 agus meastar go nglacfar le míle bunmhúinteoir faoi oiliúint sa bhliain acadúil 1999-2000.

Idir na blianta acadúla 1999 agus 2000 beidh iomlán de 1,380 múinteoir nua-oilte ar tí a gcuid a gcáilíochtaí a fháil ó na coláistí oideachais. Áirítear ansin 180 duine a gheobhaidh a gcuid cáilíocht roimh dheireadh na scoilbhliana reatha. Is ionann e sin agus méadú mór i líon na gcéimithe oilte i gcomparáid le 1995 nuair a bhain 291 duine cáilíochtaí amach.

Cuireann sé áthas orm a chur in iúl don Teachta go bhfuil roinnt tionscnamh eile ceadaithe agam chun an líon pearsanra neamhoilte a laghdú. Aithnítear anois mar chéimithe láncháilithe céimithe B.Ed ó St. Mary's College, Béal Feirste, a bhfuil staidéar déanta acu ar an nGaeilge mar ábhar dá gcáilíocht mhúinteoireachta go leibhéal onóracha.

Ó mhí Meán Fómhair 1998 i leith íoctar gach duine a bhfuil bunchéim acu agus a bhfuil ard-dioplóma san oideachas acu mar mhúinteoirí ionadaíocha lánoilte.

Aithnítear freisin múinteoirí atá oilte mar mhúinteoirí Montessori agus a chríochnaigh, go rathúil, an cúrsa trí bliana i St. Nicholas, Dún Laoghaire agus an AMI atá aitheanta ag Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Oireachais mar mhúinteoirí ionadaíocha lánoilte.

Tá an cinneadh a thóg mé aitheantas iomlán a thabhairt do mhúinteoirí lánoilte a fuair a gcuid oiliúna lasmuigh den Stát chun gur féidir leo múineadh i gcatagóirí áirithe scoileanna agus ran[262] ganna gan cáilíocht sa Ghaeilge a bheith riachtanach ag cuidiú le soláthar bunmhúinteoirí oilte a chur ar fáil.

Táim muiníneach go laghdóidh na bearta sin líon an múinteoirí neamhoilte go suntasach.


Last Updated: 20/05/2011 16:18:26 First Page Previous Page Page of 215 Next Page Last Page