Written Answers. - Industrial Development.

Tuesday, 5 November 2002

Dáil Eireann Debate
Vol. 556 No. 3

First Page Previous Page Page of 511 Next Page Last Page

  716.  D'fhiafraigh Mr. McGinley  Information on Dinny McGinley  Zoom on Dinny McGinley   den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta  Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív   cad é méid an deontais a ceadaíodh do thionscal (sonraí tugtha), an líon daoine a fostaíodh, an méid den deontas atá íoctha go dáta agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith. [20102/02]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív  De réir an eolais atá curtha ar fáil ag Údarás na Gaeltachta, tá deontais de €214,563 ceadaithe agus €71,105 de sin íoctha leis an gcomhlacht go dáta. Is comhlacht réasúnta nua é seo le sprioc de 20 post nuair a [916] bheidh sé faoi lánseol. Tá ochtar fostaithe ann faoi láthair.


Last Updated: 10/09/2010 17:46:14 First Page Previous Page Page of 511 Next Page Last Page