Written Answers - An Ghaeilge.

Tuesday, 16 May 2006

Dáil Eireann Debate
Vol. 619 No. 20

First Page Previous Page Page of 417 Next Page Last Page

  121.  D'fhiafraigh Mr. Sargent  Information on Trevor Sargent  Zoom on Trevor Sargent   den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta  Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív   an bhfógróidh sé níos forleithne na deiseanna fostaíochta cóir a bheith ann do chainteoirí Gaeilge sa Bhruiséil agus in Éirinn má tá Acht na dTeangacha Oifigiúila le cur i bhfeidhm i gceart. [18164/06]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív  Tuigfidh an Teachta nach bhfuil freagracht ormsa, mar Aire, deiseanna fostaíochta do chainteoirí Gaeilge sa Bhruiséil, ná in Éirinn fiú, seachas i mo Roinn féin, b’fhéidir, a fhógairt.

Mar chabhair don Teachta, áfach, tá socraithe agam go gcuirfí chuige téacs an ráitis a d’eisigh EPSO, oifig earcaíochta an Aontais Eorpaigh, ar 5 Bealtaine seo caite maidir le 30 post atá fógraithe acu siúd d’aistritheoirí Gaeilge.

Question No. 122 answered with Question
No. 80.


Last Updated: 03/11/2010 23:35:33 First Page Previous Page Page of 417 Next Page Last Page