McGinley, Dinny

Thursday, 2 November 2006

Dáil Eireann Debate
Vol. 626 No. 5

First Page Previous Page Page of 192 Next Page Last Page

Written Answers - Road Safety.

Asked the minister: his views on the introduction of roadside drug driving testing; when he will introduce same; and if he will make a statement on the matter. More Button

Asked the minister: his views on a zero alcohol limit for learner drivers; if he will introduce same; and if he will make a statement on the matter. More Button

Written Answers - Aerstráicí Reigiúnacha.

Asked the minister: cad é an dul chun cinn atá déanta maidir le haerstráice a chur ar fáil ar Thoraigh; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. More Button

Written Answers - Official Languages Act.

Asked the minister: cad é an dul chun cinn atá déanta ag Comhairlí Contae Dhún na nGall, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Chiarraí, Chorcaí, Phort Láirge agus na Mí, faoi seach, maidir le síneacha tráchta a chloíonn le hAcht na...More Button

Written Answers - Physical Education Facilities.

Asked the minister: an bhfuil deontas ceadaithe le haghaidh Halla Spóirt do scoil (sonraí tugtha); cad é méid an deontais; cén staid ag a bhfuil an fhorbairt atá beartaithe faoi láthair; agus an ndéanfaidh sí ráiteas in...More Button

Written Answers - Clár Tógála Scoileanna.

Asked the minister: cad é an dul chun cinn atá déanta maidir le forbairt a dhéanamh ar scoil (sonraí tugtha); cad iad na háiseanna breise atá beartaithe a chur ar fáil; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. More Button


Last Updated: 03/11/2010 21:19:23 First Page Previous Page Page of 192 Next Page Last Page