Written Answers - Seirbhísí Poist.

Tuesday, 2 December 2008

Dáil Eireann Debate
Vol. 669 No. 2

First Page Previous Page Page of 330 Next Page Last Page

  115.  D’fhiafraigh Deputy Aengus Ó Snodaigh  Information on Aengus O Snodaigh  Zoom on Aengus O Snodaigh   den Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha  Information on Eamon Ryan  Zoom on Eamon Ryan   cén fáth go bhfuil an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ag beartú ar chóras cód poist ina bhfuil meascán litreacha agus uimhreacha bunaithe ar an gcóras Sasanach agus ar leaganacha Béarla de logainmneacha na tíre a chur i bhfeidhm in Éirinn, de réir tuairiscí i nuachtáin an Domhnaigh le tamall anuas, nuair is tír dhátheangach íÉire agus nuair is cóid poist ina bhfuil uimhreacha amháin a bhíonn in úsáid i dtíortha dátheangacha eile, áit go mbíonn cead ag duine an seoladh a scríobh ina rogha teanga ó bhíonn an t-eolas ar fad a theastaíonn chun an post a sheachadadh sna huimhreacha; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [43402/08]

Minister for Communications, Energy and Natural Resources (Deputy Eamon Ryan): Information on Eamon Ryan  Zoom on Eamon Ryan  Mhol an Bord um Thionscnamh na bPostchód Náisiúnta i 2006 go dtabharfaí isteach cineál postchód bunaithe ar litreacha agus uimhreacha le haghaidh earnáil na bpost ach ní bunaithe ar an gcóras Sasanach. Measadh go mbeadh sé ar an tslí dob oiriúnaí mar nach gcuireann sé iallach ar bhaill den phobal malairt a chur ar leagan amach na seoltaí atá acu agus mhol an Bhord na postchóid a bheith mar line breise den seoladh. Níl i gceist toirmeasc a chur ar éinne a sheoladh a úsaid i gceachtar de theangacha oifigiúla an Stáit. Sonraím chomh maith nach bhfuil córas postchód bunaithe go fóill.


Last Updated: 07/10/2010 16:20:15 First Page Previous Page Page of 330 Next Page Last Page