Written Answers - Íocaíochtaí Deontas.

Wednesday, 18 November 2009

Dáil Eireann Debate
Vol. 695 No. 1

First Page Previous Page Page of 211 Next Page Last Page

  236.  D’fhiafraigh Deputy Eamon Gilmore  Information on Eamon Gilmore  Zoom on Eamon Gilmore   den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta  Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív   an bhfuil dul chun cinn déanta maidir le deontas a chur ar fáil le hobair dheisiúcháin a dhéanamh ar an ionad lae do dhaoine le riachtanais speisialta ar an gClochán Liath, Contae Dhún na nGall, agus le méadú a chur leis; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [41983/09]

[210]Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Deputy Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív  Níl aon iarratas faighte ag mo Roinnse maidir leis an obair seo. Tuigim go bhfuil an t-Ionad faoi chúram Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte agus mar sin is gnó dóibh siúd aon obair atá le déanamh air.


Last Updated: 15/12/2010 17:32:54 First Page Previous Page Page of 211 Next Page Last Page