Written Answers - Gréasán Bóithre.

Wednesday, 18 November 2009

Dáil Eireann Debate
Vol. 695 No. 1

First Page Previous Page Page of 211 Next Page Last Page

  237.  D’fhiafraigh Deputy Eamon Gilmore  Information on Eamon Gilmore  Zoom on Eamon Gilmore   den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta  Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív   an bhfuil sé chun sochar airgid a chur ar fáil in 2010 le hobair feabhsúcháin a dhéanamh ar bhóthair áise ar Árainn Mhór, Contae Dhún na nGall; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [41984/09]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Deputy Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív  Zoom on Éamon Ó Cuív  Ón mbliain 2002 go dáta, tá os cionn €1.3m ceadaithe i ndeontais ag mo Roinnse do Chomhairle Chontae Dhún na nGall chun oibreacha a chur i gcrích ar bhóithre áise ar oileáin i gContae Dhún na nGall faoin Scéim Mionoibreacha d’Oileáin. Bhain €983,853 de seo le bóithre ar Oileán Árainn Mhór amháin. Beidh cinneadh maidir le maoiniú tograí i 2010 faoi na scéimeanna éagsúla atá ag mo Roinnse ag brath ar an soláthar airgid a bheidh ar fáil agus ar an líon gealltanas atá ann cheana a d’fhéadfadh a bheith le cur i gcrích i gcaitheamh na bliana sin.


Last Updated: 15/12/2010 17:32:54 First Page Previous Page Page of 211 Next Page Last Page