Other Questions - Clár Reachtaíochta

Tuesday, 14 December 2010

Dáil Éireann Debate
Vol. 725 No. 1
Unrevised

First Page Previous Page Page of 262 Next Page Last Page

  34.  D’fhiafraigh Deputy Jan O’Sullivan  Information on Jan O'Sullivan  Zoom on Jan O'Sullivan   den Aire Gnóthaí Pobail; Comhionannais agus Gaeltachta  Information on Pat Carey  Zoom on Pat Carey   cathain a bheidh an reachtaíocht ar fáil d’Údarás na Gaeilge; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [46059/10]

Deputy Pat Carey: Information on Pat Carey  Zoom on Pat Carey  Mar a chuir mé in iúl don Teach cheana, is i gcomhthéacs an Straitéis 20 bliain don Ghaeilge a dhéanfar athruithe maidir le cumhachtaí agus feidhmeanna Údarás na Gaeltachta a chur i gcrích.

Ó tharla go bhfuil an straitéis faofa ag an Rialtas anois agus le foilsiú go han-luath, beidh tús á chur láithreach leis an bpróiseas chun feidhm a thabhairt do na moltaíéagsúla atá inti. Mar chuid den phróiseas sin, beidh Bille maidir le hathstruchtúrúÚdarás na Gaeltachta le réiteach agus déanfar gach iarracht an Billle seo a thionscnamh chomh luath agus is féidir. Níl sé indéanta ag an tráth seo, áfach, dáta tionscanta cruinn a thabhairt. Is dócha go dtuigfidh an Teach cén fáth.

Deputy Brian O’Shea: Information on Brian O'Shea  Zoom on Brian O'Shea  Nuair a cuireadh síos an cheist seo ní raibh an buiséad curtha os comhair an Tí. Nuair a déanadh sin, fuaireamar amach go laghdófar deontas Údarás na Gaeltachta le haghaidh tionscnaimh agus caiteachas caipitil ar fhoirgnimh ó€18 milliún síos go dtí€16 milliún. Tá eagla orm go bhfuil sé ar intinn ag an Rialtas cúraimí forbartha maidir le poist agus eacnamaíocht a sheoladh chuig eagraíocht éigin eile, ar nós Fiontar Éireann nó an IDA. An bhfuil sé ar intinn ag an Rialtas feidhm eacnamaíochta agus forbartha sa Ghaeltacht a chur go dtí eagraíocht éigin eile?

Deputy Pat Carey: Information on Pat Carey  Zoom on Pat Carey  Ní hí sin an aidhm atá ag an Rialtas. Teastaíonn uainn go bhfanfadh cúraimí fiontraíochta agus fostaíochta ag an eagras nua. Ar ndóigh, is féidir an cheist sin a plé sa Teach nuair a pléifear an reachtaíocht nua.

Maidir leis an chéad cheist a chuir an Teachta O’Shea, tá€12 mhilliún le haghaidh Údarás na Gaeltachta sa chuntas caipitil don bhliain seo chugainn. Tá an méid srianta siar, ceart go leor, ach tá mé cinnte gur féidir leis an Údarás a chúraimí a chur i gcrích, fiú amháin leis na ciorraithe sin.

Deputy Brian O’Shea: Information on Brian O'Shea  Zoom on Brian O'Shea  An nglacann an t-Aire leis go bhfuil todhchaí na Gaeilge fite fuaite le todhchaí na Gaeltachta? Má tá an Ghaeilge le caomhnú agus le forbairt sa Ghaeltacht, an nglacann sé leis go gcaithfear poist a gcur ar fáil chun an t-aos óg a choimead sa Ghaeltacht agus chun go leanfadh an teanga mar theanga bheo? Muna dtarlaíonn sin, an bhfuil deireadh le hathbheochan na Gaeilge agus lena forbairt amach anseo?

Deputy Pat Carey: Information on Pat Carey  Zoom on Pat Carey  Is dócha go bhfuil. Sin an freagra is giorra gur féidir liom a thabhairt. Ach, tá an-éifeacht ag scéim na gcuntóirí teanga ar fhás na Gaeilge ins na scoileanna. Ba cheart na hionaid teaghlaigh a mhéadú bliain i ndiaidh a chéile le linn tréimhse na straitéise. Má leanann gach Rialtas leis na spriocanna atá sa straitéis, tá mé cinnte gur féidir athrú an-mhór a dhéanamh ar staid na Gaeilge.

[22]Ceist eile is ea teorainneacha na nGaeltachtaí. Ceist chasta í sin, agus caithfear í a plé go macánta amach anseo.


Last Updated: 12/08/2011 15:55:41 First Page Previous Page Page of 262 Next Page Last Page