O'Shea, Brian

Tuesday, 14 December 2010

Dáil Éireann Debate
Vol. 725 No. 1
Unrevised

First Page Previous Page Page of 262 Next Page Last Page

Other Questions - Irish Language

I share the concerns of Deputy McGinley. A new strategy has been put in place but there is far less money to put it into effect. Less money will be spent on the Irish language. The Minister mentione...More Button

Other Questions - Clár Reachtaíochta

Nuair a cuireadh síos an cheist seo ní raibh an buiséad curtha os comhair an Tí. Nuair a déanadh sin, fuaireamar amach go laghdófar deontas Údarás na Gaeltachta le haghaidh tionscnaimh agus caiteacha...More Button

An nglacann an t-Aire leis go bhfuil todhchaí na Gaeilge fite fuaite le todhchaí na Gaeltachta? Má tá an Ghaeilge le caomhnú agus le forbairt sa Ghaeltacht, an nglacann sé leis go gcaithfear poist a ...More Button

Order of Business

Question put.
No IndicatorVoted No More Button

Social Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010: Report Stage (Resumed) and Final Stage

Question put.
No IndicatorVoted No More Button

Written Answers - Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge

Asked the minister: cathain a beidh an dréacht deiridh den Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge ag dul os comhair an Rialtais le haghaidh cinnidh; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. More Button

Written Answers - Forbairt na Gaeilge

Asked the minister: cén dul chun cinn atá déanta leis an bhfoclóir leictreonach Gaeilge/Béarla ag Foras na Gaeilge; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. More Button

Written Answers - Planning Issues

Asked the minister: the position regarding the review of the retail planning guidelines; and if he will make a statement on the matter. More Button


Last Updated: 12/08/2011 15:56:35 First Page Previous Page Page of 262 Next Page Last Page