Tuarascáil i dtaobh Eascairí a chur amach agus Craoladh i dtaobh Freagraí

Wednesday, 9 March 2011

Dáil Éireann Debate
Vol. 728 No. 1

First Page Previous Page Page of 9 Next Page Last Page

I gcomhlíonadh Bhuan-Ordú Uimhir a Trí de Bhuan-Orduithe Dháil Éireann i dtaobh Gnó Phoiblí, tá orm a thuairisciú go ndearna mise, Cléireach na Dála, díreach tar éis don Uachtarán Forógra an aonú lá d’Fheabhra, dhá mhíle is a haon déag, a chur amach ag lánscor Dháil Éireann an lá sin, na eascairí a chur amach, de bhun alt tríocha a naoi den Acht Toghcháin, míle naoi gcéad nócha a dó, do na Dáilcheantair seo a leanas go dtí na Cinn Chomhairimh atá ainmnithe anseo thíos:— In compliance with Standing Order No. 3 of the Standing Orders of Dáil Éireann relative to Public Business, I have to report that immediately upon the issue by the President of the Proclamation of the 1st day of February, 2011, dissolving Dáil Éireann on that day, I issued the writs, pursuant to section 39 of the Electoral Act 1992, for the following Constituencies to the Returning Officers named hereunder:—

Dáilcheantair
Constituencies
Cinn Chomhairimh
Returning Officers
Ceatharlach-Cill Chainnigh
Carlow-Kilkenny
Ms Mary N. Enright
An Cabhán-Muineachán
Cavan-Monaghan
Mr. Joseph Smith
An Clár
Clare
Mr. Patrick Wallace
Corcaí Thoir
Cork East
Mr. Michael O’Driscoll
Corcaí Thiar Thuaidh
Cork North-West
Mr. Michael O’Driscoll
Corcaí Thiar Theas
Cork South-West
Mr. Michael O’Driscoll
Corcaí Thuaidh-Lár
Cork North-Central
Mr. Martin A. Harvey
Corcaí Theas-Lár
Cork South-Central
Mr. Martin A. Harvey
Dún na nGall Thoir Thuaidh
Donegal North-East
Ms Geraldine O’Connor
Dún na nGall Thiar Theas
Donegal South-West
Ms Geraldine O’Connor
Baile Átha Cliath Láir
Dublin Central
Mr. Brendan Walsh
Baile Átha Cliath Thuaidh-Lár
Dublin North-Central
Mr. Brendan Walsh
Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh
Dublin North-East
Mr. Brendan Walsh
Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh
Dublin North-West
Mr. Brendan Walsh
Baile Átha Cliath Theas-Lár
Dublin South-Central
Mr. Brendan Walsh
Baile Átha Cliath Thoir Theas
Dublin South-East
Mr. Brendan Walsh
Baile Átha Cliath Thiar-Meán
Dublin Mid-West
Mr. John M. Fitzpatrick
Baile Átha Cliath Thuaidh
Dublin North
Mr. John M. Fitzpatrick
Baile Átha Cliath Theas
Dublin South
Mr. John M. Fitzpatrick
Baile Átha Cliath Thiar Theas
Dublin South-West
Mr. John M. Fitzpatrick
Baile Átha Cliath Thiar
Dublin West
Mr. John M. Fitzpatrick
Dún Laoghaire
Dún Laoghaire
Mr. John M. Fitzpatrick
Gaillimh Thoir
Galway East
Ms Marian Chambers Higgins
Gaillimh Thiar
Galway West
Ms Marian Chambers Higgins
Ciarraí Thuaidh-Luimneach Thiar
Kerry North-West Limerick
Mr. Padraig Burke
Ciarraí Theas
Kerry South
Mr. Padraig Burke
Cill Dara Thuaidh
Kildare North
Ms Eithne Coughlan
Cill Dara Theas
Kildare South
Ms Eithne Coughlan
Laois-Uíbh Fhailí
Laois-Offaly
Ms Verona Lambe
Luimneach
Limerick
Mr. Patrick J. Meghen
Cathair Luimnigh
Limerick City
Mr. Patrick J. Meghen
An Longfort-An Iarmhí
Longford-Westmeath
Ms Imelda Branigan

Louth
Ms Mairead Ahern
Maigh Eo
Mayo
Mr. Fintan J. Murphy
An Mhí Thoir
Meath East
Ms Mary O’Malley
An Mhí Thiar
Meath West
Ms Mary O’Malley
Ros Comán-Liatroim Theas
Roscommon-South Leitrim
Mr. William Lyster
Sligeach-Liatroim Thuaidh
Sligo-North Leitrim
Mr. Kevin Doherty
Tiobraid Árann Thuaidh
Tipperary North
Ms Mary Delehanty
Tiobraid Árann Theas
Tipperary South
Ms Mary Delehanty
Port Láirge
Waterford
Mr. Niall Rooney
Loch Garman
Wexford
Ms Marie Garahy
Cill Mhantáin
Wicklow
Ms Patricia Casey

Is iad seo a leanas ainmneacha na ndaoine a toghadh chun fónamh sa Dáil, mar aon le hainmneacha na nDáilcheantar dár toghadh iad:— The following are the names of the persons returned to serve in the Dáil together with the names of the Constituencies for which they have been elected:—

Dáilcheantair
Constituencies
Comhaltaí
Members
Ceatharlach-Cill Chainnigh Carlow-Kilkenny
Ann Phelan
(Lab)
John McGuinness
(FF)
John Paul Phelan
(FG)
Phil Hogan
(FG)
Pat Deering
(FG)

An Cabhán-Muineachán Cavan-Monaghan
Caoimhghín Ó Caoláin
(SF)
Brendan Smith
(FF)
Joe O’Reilly
(FG)
Seán Conlan
(FG)
Heather Humphreys
(FG)

An Clár Clare
Pat Breen
(FG)
Michael McNamara
(Lab)
Joe Carey
(FG)
Timmy Dooley
(FF)

Corcaigh Thoir Cork East
Seán Sherlock
(Lab)
David Stanton
(FG)
Tom Barry
(FG)
Sandra McLellan
(SF)

Corcaigh Thuaidh-Lár Cork North-Central
Jonathan O’Brien
(SF)
Kathleen Lynch
(Lab)
Billy Kelleher
(FF)
Dara Murphy
(FG)

Corcaigh Thiar-Thuaidh Cork North-West
Michael Creed
(FG)
Michael Moynihan
(FF)
Áine Collins
(FG)

Corcaigh Theas-Lár Cork South-Central
Micheál Martin
(FF)
Ciarán Lynch
(Lab)
Simon Coveney
(FG)
Jerry Buttimer
(FG)
Michael McGrath
(FF)

Corcaigh Thiar-Theas Cork South-West
Jim Daly
(FG)
Noel Harrington
(FG)
Michael McCarthy
(Lab)

Dún na nGall Thoir-Thuaidh Donegal North-East
Pádraig Mac Lochlainn
(SF)
Joe McHugh
(FG)
Charlie McConalogue
(FF)

Dún na nGall Thiar-Theas Donegal South-West
Pearse Doherty
(SF)
Dinny McGinley
(FG)
Thomas Pringle
(Ind)

Baile Átha Cliath Láir Dublin Central
Paschal Donohoe
(FG)
Joe Costello
(Lab)
Maureen O’Sullivan
(Ind)
Mary Lou McDonald
(SF)

Baile Átha Cliath Thiar-Meán Dublin Mid-West
Joanna Tuffy
(Lab)
Frances Fitzgerald
(FG)
Robert Dowds
(Lab)
Derek Keating
(FG)

Baile Átha Cliath Thuaidh Dublin North
James Reilly
(FG)
Brendan Ryan
(Lab)
Clare Daly
(SP)
Alan Farrell
(FG)

Baile Átha Cliath Thuaidh-Lár Dublin North-Central
Richard Bruton
(FG)
Aodhán Ó Ríordáin
(Lab)
Finian McGrath
(Ind)

Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh Dublin North-East
Terence Flanagan
(FG)
Tommy Broughan
(Lab)
Seán Kenny
(Lab)

Baile Átha Cliath Thiar-Thuaidh Dublin North-West
Róisín Shortall
(Lab)
Dessie Ellis
(SF)
John Lyons
(Lab)

Baile Átha Cliath Theas Dublin South
Shane Ross
(Ind)
Alex White
(Lab)
Olivia Mitchell
(FG)
Peter Mathews
(FG)
Alan Shatter
(FG)

Baile Átha Cliath Theas-Lár Dublin South-Central
Eric Byrne
(Lab)
Catherine Byrne
(FG)
Michael Conaghan
(Lab)
Joan Collins
(PBP)
Aengus Ó Snodaigh
(SF)

Baile Átha Cliath Thoir-Theas Dublin South-East
Ruairí Quinn
(Lab)
Lucinda Creighton
(FG)
Eoghan Murphy
(FG)
Kevin Humphreys
(Lab)

Baile Átha Cliath Thiar-Theas Dublin South-West
Pat Rabbitte
(Lab)
Brian Hayes
(FG)
Seán Crowe
(SF)
Eamonn Maloney
(Lab)

Baile Átha Cliath Thiar Dublin West
Joan Burton
(Lab)
Leo Varadkar
(FG)
Joe Higgins
(SP)
Brian Lenihan
(FF)

Dún Laoghaire Dún Laoghaire
Eamon Gilmore
(Lab)
Seán Barrett
(FG)
Mary Mitchell O’Connor
(FG)
Richard Boyd Barrett
(PBP)

Gaillimh Thoir Galway East
Michael P. Kitt
(FF)
Paul Connaughton
(FG)
Ciarán Cannon
(FG)
Colm Keaveney
(Lab)

Gaillimh Thiar Galway West
Éamon Ó Cuív
(FF)
Derek Nolan
(Lab)
Brian Walsh
(FG)
Noel Grealish
(Ind)
Seán Kyne
(FG)

Ciarraí Thuaidh-Luimneach Thiar Kerry North-West Limerick
Jimmy Deenihan
(FG)
Arthur Spring
(Lab)
Martin Ferris
(SF)

Ciarraí Theas Kerry South
Brendan Griffin
(FG)
Tom Fleming
(Ind)
Michael Healy-Rae
(Ind)

Cill Dara Thuaidh Kildare North
Bernard J. Durkan
(FG)
Emmet Stagg
(Lab)
Catherine Murphy
(Ind)
Anthony Lawlor
(FG)

Cill Dara Theas Kildare South
Martin Heydon
(FG)
Jack Wall
(Lab)
Seán Ó Fearghaíl
(FF)

Laois-Uíbh Fhailí Laois-Offaly
Charles Flanagan
(FG)
Marcella Corcoran Kennedy
(FG)
Barry Cowen
(FF)
Brian Stanley
(SF)
Seán Fleming
(FF)

Luimneach Limerick
Dan Neville
(FG)
Patrick O’Donovan
(FG)
Niall Collins
(FF)

Cathair Luimnigh Limerick City
Michael Noonan
(FG)
Kieran O’Donnell
(FG)
Willie O’Dea
(FF)
Jan O’Sullivan
(Lab)

An Longfort-An Iarmhí Longford-Westmeath
Willie Penrose
(Lab)
James Bannon
(FG)
Nicky McFadden
(FG)
Robert Troy
(FF)

Louth
Gerry Adams
(SF)
Fergus O’Dowd
(FG)
Gerald Nash
(Lab)
Peter Fitzpatrick
(FG)
Seamus Kirk
(FF)*
*By virtue of section 36 of the Electoral Act 1992, Seamus Kirk has been deemed to have been elected as one of the members for the Constituency of Louth.

Maigh Eo Mayo
Enda Kenny
(FG)
Michael Ring
(FG)
Michelle Mulherin
(FG)
Dara Calleary
(FF)
John O’Mahony
(FG)

An Mhí Thoir Meath East
Dominic Hannigan
(Lab)
Regina Doherty
(FG)
Shane McEntee
(FG)

An Mhí Thiar Meath West
Damien English
(FG)
Peadar Tóibín
(SF)
Ray Butler
(FG)

Ros Comáin-Liatroim Theas Roscommon-South Leitrim
Luke ‘Ming’ Flanagan
(Ind)
Frank Feighan
(FG)
Denis Naughten
(FG)

Sligeach-Liatroim Thuaidh Sligo-North Leitrim
John Perry
(FG)
Tony McLoughlin
(FG)
Michael Colreavy
(SF)

Tiobraid Árann Thuaidh Tipperary North
Michael Lowry
(Ind)
Noel J. Coonan
(FG)
Alan Kelly
(Lab)

Tiobraid Árann Theas Tipperary South
Séamus Healy
(Ind)
Tom Hayes
(FG)
Mattie McGrath
(Ind)

Port Láirge Waterford
John Deasy
(FG)
Paudie Coffey
(FG)
Ciara Conway
(Lab)
John Halligan
(Ind)

Loch Garman Wexford
Mick Wallace
(Ind)
Brendan Howlin
(Lab)
John Browne
(FF)
Liam Twomey
(FG)
Paul Kehoe
(FG)

Cill Mhantáin Wicklow
Andrew Doyle
(FG)
Billy Timmins
(FG)
Simon Harris
(FG)
Anne Ferris
(Lab)
Stephen Donnelly
(Ind)

De bhua alt tríocha a sé den Acht Toghcháin, míle naoi gcéad nócha a dó, measadh SÉAMUS Ó CUIRC a bheith tofa mar dhuine de na comhaltaí do Dháilcheantar an Lú. By virtue of section 36 of the Electoral Act 1992, SEAMUS KIRK has been deemed to have been elected as one of the members for the Constituency of Louth.
I gcomhlíonadh Bhuan-Ordú Uimhir a ceathair de na Buan-Orduithe i dtaobh Gnó Phoiblí, táim tar éis cóipeanna de na hEascairí toghcháin agus de na freagraí a formhuiníodh orthu a leagan os comhair na Dála. In compliance with Standing Order No. 4 of the Standing Orders relative to Public Business, I have laid before the Dáil copies of the Writs of election and the returns endorsed thereon.
Tá an Rolla sínithe de réir na mBuan-Orduithe ag na Comhaltaí thuasainmnithe go léir. All the above-named Members signed the Roll in accordance with Standing Orders.
De réir na mBuan-Orduithe is é an chéad ghnó eile ná Ceann Comhairle a thoghadh. Glacfaidh mé le tairiscintí anois. In accordance with Standing Orders, the next business is the election of a Ceann Comhairle, and I shall now receive motions.
———————————————


Last Updated: 08/03/2013 23:48:37 First Page Previous Page Page of 9 Next Page Last Page