McGinley, Dinny

Tuesday, 31 January 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 753 No. 2

First Page Previous Page Page of 466 Next Page Last Page

Priority Questions - Socruithe Maoinithe

Tá mé ar an eolas faoi chomhráiteas poiblí a eisíodh ar 17 Eanáir 2012 inar mhol na heagrais bhunmhaoinithe d’Fhoras na Gaeilge meicníocht idirbheartaíochta a aontú leo “le teacht ar chóras nua maoini...More Button

Tá mé sásta go ginearálta leis an méid atá déanta ag Foras na Gaeilge. Mar is eol don Teachta, tá an cheist seo á phléó 2008 nó 2009. Cé go raibh Foras na Gaeilge i dteagmháil leis na heagrais bhunm...More Button

Tá na heagrais bhunmhaoinithe ag obair le fada. Tá eolas agus tuiscint acu ar chúrsaí na Gaeilge. Caithfimid úsáid a bhaint as sin. Is cuma cén réiteach a bheidh ar seo. Nuair a bheidh an tréimhse...More Button

Other Questions - Comharchumainn Gaeltachta

Tuigtear dom go mbíonn plé leanúnach ag Údarás na Gaeltachta leis na comharchumainn agus na comhlachtaí pobalbhunaithe a thagann faoina chúram chun tacú leo oiread agus is féidir maidir lena gclár gní...More Button

Tá an Teachta tar éis a rá gur chuir sé ceist orm nach bhfuil ceadaithe, mar go raibh sé dírithe ar an Aire Oideachais agus Scileanna agus ní orm féin. Mar sin féin, mar Theachta a bhfuil ceantar lea...More Button

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Teachta as na tuairimí atá sé ag cur i láthair. Tuairimí iad gur fiú a mheas. Mar is eol don Teachta, thug mé cuairt ar Rath Chairn roimh an Nollaig agus b...More Button

Other Questions - An Ghaeilge

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimh. 49, 56 agus 72 le chéile. Tá polasaí an Rialtais maidir le cur chun cinn na Gaeilge rianaithe sa straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Tá an straitéis leagtha amach...More Button

Tá dúshlán na straitéise á chur síos againn. Mar a dúirt mé i mo fhreagra, tá an straitéis 20 bliain á chur i bhfeidhm ag ionad straitéise i mo Roinn. Tá fochoistí ina thagann oifigigh ón Roinn Eala...More Button

Gabhaim buíochas arís leis an Teachta as na tuairimí atáá chur i láthair aige. Maidir leis na heagraíochtaí buanmhaoinithe, caithfear a admháil go bhfuil obair an-mhaith á dhéanamh. Tá siad dáiríre ...More Button

Aontaím leis an Teachta agus tá sin ráite agam. I gceann des na freagraí a thug mé thagair mé do thábhacht na Ranna Oideachais agus Scileanna. Tá dúshlán mór ansin, mar tuigimid go léir go bhfuil sé...More Button

D’iarr an Teachta orm socruithe a dhéanamh ionas gur féidir leis na heagraíochtaí a fheicimid go minic i ngort na Gaeilge a gcuid tuairimí a nochtadh. Is féidir é sin a dhéanamh. Nuair a bhí mé mar ...More Button

Other Questions - Acht na dTeangacha Oifigiúla

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimh. 50, 65 agus 80 le chéile. Forálann alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 gur féidir leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta iarraidh ar chomhlachtaí poiblí ...More Button

Ar dtús, ní aontaím leis an Teachta nach bhfuil an Rialtas i ndáiríre, mar tá sé i gclár an Rialtais go ndéanfar athbhreithniú ar scéim na dteangacha oifigiúla. Tá sé i gclár an Rialtais chomh maith ...More Button

Mar a dúirt mé cheana agus mar a déarfaidh mé arís é, tá an Coimisinéir Teanga ann agus obair fhiúntach ar siúl aige, agus mairfidh an post sin, is cuma cad a tharlóidh. Tá cinneadh déanta go rachaid...More Button

Mar a dúirt mé, tá 105 scéim teanga ann agus clúdaíonn siadsan 191 comhlacht agus tá muid ag plé le 100 scéim teanga eile anois a dhaingniú i láthair na huaire. Is mór an dul chun cinn é sin. Caithf...More Button

Leaders’ Questions

Does he want us to kneecap him?More Button

Not if they can help it.More Button

Written Answers - Údarás na Gaeltachta

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimh. 52, 60, 75 agus 77 le chéile. Ar 31 Bealtaine 2011, thóg an Rialtas na cinntí polasaí seo a leanas maidir le hÚdarás na Gaeltachta: go mairfidh an ...More Button

Written Answers - Costais Riaracháin

Mar áisíneacht den Fhoras Teanga, déantar Foras na Gaeilge a mhaoiniúó mo Roinnse agus ón Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó thuaidh, i gcomhréir le buiséid atá ceadaithe ag an gComhairle Airea...More Button

Written Answers - Clár Forbartha Áitiúil

Mar a chuir mé in iúl i mo fhreagra ar Cheist Dála 42 ar 24 Samhain 2011, tá próiseas idir lámha ag Údarás na Gaeltachta chun páirtnéir straitéiseach a lorg d’Arramara Teo, comhlacht atá faoi lán-úiné...More Button

Written Answers - Comhlachtaí Poiblí agus Tras-Teorann

Feidhmíonn an Foras Teanga mar cheann de na 6 chomhlacht forfheidhmithe thuaidh theas a bunaíodh faoin Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999. Tá dhá ghníomhaireacht mar chuid den Fhoras Tea...More Button

Written Answers - Comharchumainn Gaeltachta

Is é€3 mhilliún an tsuim atá ar fáil d’Údarás na Gaeltachta in 2012 dá Chiste Reatha/Forbairt. Déantar maoiniú as an gCiste sin ar dheontais reáchtála do chomharchumainn agus do chomhlachtaí pobal-bhu...More Button

Written Answers - Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge

In the context of the national economic difficulties, the funding available to my Department for Gaeltacht schemes has decreased in recent years. As a result, the grant provided to households in the ...More Button

Written Answers - Departmental Expenditure

The information sought by the Deputy is provided in the following table:More Button

Written Answers - Departmental Bodies

The current chief executive of Foras na Gaeilge has been employed since 1 October 2006 on the basis of a five-year contract, which was renewed in 2011 for a further five years. I am advised by Foras ...More Button


Last Updated: 08/03/2013 16:21:18 First Page Previous Page Page of 466 Next Page Last Page