Written Answers - Múineadh Teangacha Eachtracha

Tuesday, 21 February 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 756 No. 2

First Page Previous Page Page of 495 Next Page Last Page

  220.  D’fhiafraigh Peadar Tóibín  Information on Peadar Tóibín  Zoom on Peadar Tóibín   den Aire Oideachais agus Scileanna  Information on Ruairí Quinn  Zoom on Ruairí Quinn   an dtabharfaidh sé eolas faoin líon Múinteoirí Cuairte atá ag múineadh teangacha Eorpacha (Fraincis, Iodáilis, Gearmáinis, Spáinnis) i dTionscnamh na Nua-Theangacha sa Bhunscoil (MLPSI-450); cén líon daoine a chaillfidh a gcuid post de bharr chinneadh an Rialtais; agus cé mhéid airgid a shábhálfaidh an Rialtas. [9251/12]

Minister for Education and Skills (Deputy Ruairí Quinn): Information on Ruairí Quinn  Zoom on Ruairí Quinn  Mar chuid de chinntí Buiséid 2012 atáthar tar éis a fhógairt, tiocfaidh deireadh le Tionscnamh na Nuatheangacha i mBunscoileanna ag deireadh na scoilbhliana 2011/2012.

Caithfear an €2.5 milliún de choigiltí a bheidh ann de bharr an bhirt seo ar chostas feidhmithe na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta, atá ina thiomantas lárnach i gClár an Rialtais.

Ó ceapadh im Aire Oideachais agus Scileanna mé, táim tar éis labhairt arís agus arís eile faoin ngá le caighdeáin oideachasúla a ardú. Chomh fada is a bhaineann le leasú an churaclaim, is iad na tosaíochtaí sa tréimhse atá amach romhainn ná an ghnóthachtáil sa litearthacht agus san uimhearthacht a neartú, leasuithe a chur i bhfeidhm sa mhatamaitic, sa Ghaeilge agus san eolaíocht, agus leasuithe sa Teastas Sóisearach a chur chun cinn.

Faoi Thionscnamh na Nuatheangacha fostaíonn tuairim is 270 bunscoil teagascóirí páirtaimseartha chun teagasc teanga a sholáthar. Íocann Boird Bhainistíochta scoileanna na teagascóirí seo as deontais a eisíonn mo Roinnse. Tiocfaidh deireadh le fostú teagascóirí ag na scoileanna seo faoi Thionscnamh na Nuatheangacha ag deireadh na scoilbhliana reatha.


Last Updated: 08/03/2013 15:53:44 First Page Previous Page Page of 495 Next Page Last Page