Written Answers - An Fhoireann Rannach

Tuesday, 21 February 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 756 No. 2

First Page Previous Page Page of 495 Next Page Last Page

  404.  D’fhiafraigh Peadar Tóibin  Information on Peadar Tóibín  Zoom on Peadar Tóibín   den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta  Information on Jimmy Deenihan  Zoom on Jimmy Deenihan   ós rud é gur eagraíocht é Foras na Gaeilge atá freagrach don Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT), do na Ranna atá faoi cheannas an Aire Jimmy Deenihan agus an Aire Carál Ní Chuilin go háirithe, agus gur eagraíocht uile-oileáin é, agus réimse leathan cúraimí air, ach é[467]freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn go sonrach, rud a chiallaíonn gur eagraíocht é atá ag plé le cúraimí a thagann faoi scáth na pleanála teanga, cén fáth, mar sin, nach bhfuil oiread is duine amháin atá cáilithe sa Phleanáil Teanga fostaithe ag Foras na Gaeilge; cé go bhfuil cáilíocht pleanála teanga ag leibhéal máistreachta ar fáil ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge le thart ar cúig bliana anuas, tráth a bhfuil go leor fostaíochta curtha ar fáil ag an eagraíocht. [9643/12]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley  Zoom on Dinny McGinley  Dírím aird an Teachta ar mo fhreagra ar Cheist Dála Uimh. 111 ar 1 Feabhra 2012.

Tuigfidh an Teachta, ar ndóigh, gur ceist í d’Fhoras na Gaeilge sa chéad áit cinntí a dhéanamh faoi na cáilíochtaí a mheastar a bheadh riachtanach d’aon phost san áisíneacht.


Last Updated: 08/03/2013 15:54:20 First Page Previous Page Page of 495 Next Page Last Page