Order of Business

Wednesday, 7 March 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 758 No. 2

First Page Previous Page Page of 226 Next Page Last Page

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  It is proposed to take No. 18, statements re Lá na Gaeilge; No. 19, statements on European Council, Brussels; and No. 3, Euro Area Loan Facility (Amendment) Bill 2012 — Second and Remaining Stages.

It is proposed, notwithstanding anything in Standing Orders, that in the event a division is in progress at the time fixed for taking Private Members’ business, which shall be No. 50, motion re turf cutting, the Dáil shall sit later than 9 p.m. and Standing Order 121(3) shall not apply and Private Members’ business shall, if not previously concluded, be brought to a conclusion after 90 minutes; the proceedings in respect of No. 18 shall be brought to a conclusion within 25 minutes and the statements shall be made by the Taoiseach, Tánaiste and the main spokespersons for Fianna Fáil, Sinn Féin and the Technical Group, who shall be called upon in that order and who may share their time and shall not exceed five minutes in each case; the proceedings in respect of No. 19 shall, if not previously concluded, be brought to a conclusion after 85 minutes and the following arrangements shall apply: the statements shall be made by the Taoiseach and by the main spokespersons for Fianna Fáil, Sinn Féin and the Technical Group, who shall be called upon in that order and who may share their time and shall not exceed 15 minutes in each case, a Minister or Minister of State shall take questions for a period [312]not exceeding 20 minutes, and a Minister or Minister of State shall be called upon to make a statement in reply which shall not exceed five minutes; and notwithstanding the Order of the Dáil of 6 March 2012, the proceedings on Second Stage of No. 3 shall, if not previously concluded, be brought to a conclusion at 7.15 p.m today, and the proceedings on Committee and Remaining Stages shall, if not previously concluded, be brought to a conclusion at 7.30 p.m. today by one question which shall be put from the Chair and which shall, in respect of amendments, include only those set down or accepted by the Minister for Finance.

Private Members’ business shall be No. 50, motion re turf cutting (resumed), to conclude at 9 p.m. tonight, if not previously concluded.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  There are four proposals to put to the House. Is the proposal that the Dáil shall later than 9 p.m. tonight agreed to? Agreed. Is the proposal for dealing with No. 18 agreed to?

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Bhí mé ag lorg níos mó ama inné. Tá 20 nóiméad ann, nach bhfuil?

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  Cúig noiméad.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Tá cúig noiméad do na ceannairí agus is féidir le daoine am a roinnt más mian leo. Más mian leis an Teachta go mbeidh níos mó ama ann, is cuma liom.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Bhuel, d’iarr mé níos mó ama inné ach níor tháinig aon rud ón Phríomh-Aoire.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Séard atá i gceist ná go mbeadh cead ag níos mó.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Drochmheas ar an nGaeilge atá ann i ndáiríre mar bhí Teachtaí ag iarraidh labhairt.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  An bhfuil an Teachta ag iarraidh go mbeadh níos mó ama ag Teachtaí eile? Is cuma liom más mian leis go mbeadh leathuair an chloig eile le fáil do na Teachtaíáirithe.

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  An bata mór arís.

Deputy James Reilly: Information on Dr James Reilly  Zoom on Dr James Reilly  Deputy Mattie McGrath should stick to the bogs.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  Is that agreed? Agreed. Is the proposal for dealing with No. 19 agreed to? Agreed. Fourth, is the proposal for dealing with No. 3 agreed to?

Deputy Aengus Ó Snodaigh: Information on Aengus O Snodaigh  Zoom on Aengus O Snodaigh  Ní aontaím leis sin. Is trua nach bhfuilimid ag déanamh an ghnó don chuid seo den lá as Gaeilge chomh maith. An rud a bhí i gceist i gcónaí ná go mbeadh an lá iomlán as Gaeilge agus tá súil agam an bhliain seo chugainn go mbeimid ag dul sa treo sin agus go mbeimid ag taispeáint sampla don chuid eile den tír. Táim i gcoinne an mholta atá i Riar na hOibre mar tá gilitín i bhfeidhm. Níor chóir go mbeadh a leithéid i bhfeidhm agus ba cheart go dtabharfaí níos mó ama go ndéanfaimis cinnte de. Faoi láthair, in ainneoin nach bhfuil leasuithe ann ar Chéim an Choiste no ar Chéim na Tuarascála, ní bheidh aon am chun déileáil in aon slí leis an mBille má tá an vóta ag an am atá molta anseo, 7.15 p.m.

Deputy Joe Higgins: Information on Joe Higgins  Zoom on Joe Higgins  Ba mhaith liom tacú leis sin. Ceist tromchúiseach atá ann do na daoine atá ag fulaingt i láthair na huaire faoi pholasaithe déine atáá gcur i bhfeidhm. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh a dhóthain ama agus tá sé náireach go bhfuil an Rialtas fós ag úsáid, ar [313]feadh bliana anois, an gilitín seo a chuir siad ina aghaidh chomh mór sin nuair a bhí Fine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre sa Fhreasúra.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Tá an Dara Céim an-fhada, leanfaidh sí ar aghaidh go dtí 6.45 p.m. agus níl leasuithe ar bith curtha síos. Beidh am ag Teachta ar bith labhairt faoi. Tugadh am do Bhillí anseo le déanaí nach raibh urlabhraithe ar bith le fáil chun leanúint ar aghaidh. Bhí ar an Phríomh-Aoire deireadh a chur leis na díospóireachtaí.

Question, “That the proposal for dealing with No. 3 be agreed to,” put and declared carried.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Mar is eol don Taoiseach, i gclár an Rialtais, tá an-chuid reachtaíochta agus an-chuid gealltanas foilsithe. Ó thaobh oideachais de, ar fud na tíre, tá daltaí ag fanacht ar na cártaí tuairisce faoi choinne na réamhscrúduithe atá déanta acu. Sa Dáil seo, is cosúil nach mbeidh aon chárta tuairisce d’Airí an Rialtais, cé gur gheall an Taoiseach go mbeadh. Gheall an Taoiseach ar “The Late Late Show” le Ryan Tubridy go raibh an Taoiseach i ndáiríre go n-éiseofar cárta tuairisce do gach Aire. Ca bhfuil na cártaí tuairisce? Beidh na hAirí ag dul thart ar an domhan anois agus bheadh sé i bhfad níos fearr dá mbeadh na cártaí ag na hAirí roimh dul thar lear. Gheall an Taoiseach go mbeadh an cártaí tuairisce ach níl siad le feiceáil ar chor ar bith.

Deputy Billy Kelleher: Information on Billy Kelleher  Zoom on Billy Kelleher  Cá bhfuil na hAirí?

Deputy Dinny McGinley: Information on Dinny McGinley  Zoom on Dinny McGinley  Tá siad ag obair.

Deputy Billy Kelleher: Information on Billy Kelleher  Zoom on Billy Kelleher  Tá siad go léir sa chúinne.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  That is not in order on the Order of Business.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Gheall mé go suífinn síos le chuile Aire agus Aire Stáit le dul tríd na pointí a bhfuil siad ag déileáil leo faoi phlean an Rialtais agus tá sin déanta agam. Suifidh mé síos le gach Aire agus gach Aire Stáit maidir leis an chuid den chlár a bhaineann díreach lena n-aireacht.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Tá díomá an domhain ar Ryan Tubridy. Bhí an Taoiseach ar “The Late Late Show” agus gheall sé i ndáiríre go mbeadh na cártaí tuairisce ann.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Agus dúirt mé——

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Tá Ryan Tubridy ar buille.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Dá mba rud é go raibh an Teachta ag éisteacht leis an rud ar fad——

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  Ceann buí.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  ——is é adúirt me le Ryan go mbeinn ag suí síos le gach Aire agus le gach Aire Stáit i leith an chuid den chlár a raibh baint díreach aige nó aici leis. Tá sin déanta agam.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  That too.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  It was an oral exam.

Deputy Gerry Adams: Information on Gerry Adams  Zoom on Gerry Adams  B’fhéidir go bhféadfadh Sinn Féin tacaíocht a thabhairt don Taoiseach mar chigirí. D’fhéadfaimís na cartaí tuairisce a mharcáil.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  An Teachta Adams ag dul timpeall na tíre.

[314]Deputy Gerry Adams: Information on Gerry Adams  Zoom on Gerry Adams  Tá a fhios againn gur mharcáil mhuintir na tíre carta tuairisce an Teachta Martin, ach sin scéal eile.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  A Sinn Féin inspectorate to terrorise the nation.

Deputy Robert Dowds: Information on Robert Dowds  Zoom on Robert Dowds  An inspectorate for dumps.

Deputy Gerry Adams: Information on Gerry Adams  Zoom on Gerry Adams  Inné, rialaigh an Chúirt Uachtarach go raibh alt 29 de Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit ag teacht salach ar an mBunreacht. Fuair an Chúirt nach raibh gardaí neamhspleách agus iad ag déileáil leis an gceist faoi chuartú ar thithe shaoránach. Cén chéim a ghlacfaidh an Rialtas chun déanamh cinnte de go bhfuil gach uile phíosa reachtaíochta ag luí leis an mBunreacht agus le cearta saoránach a chosaint maidir le próiseas dlí. Ba chóir don Rialtas an deis seo a ghlacadh Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit a chur ar leataobh.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Ní thuigim go díreach céard atá i gceist ag an Teachta. Cén alt den mBunreacht a bhfuil sé ag caint faoi?

Deputy Gerry Adams: Information on Gerry Adams  Zoom on Gerry Adams  Rialaigh an Chúirt Uachtarach go raibh Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit ag teachta salach ar an mBunreacht.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Ní fhéadfainn cur isteach ar chinneadh na Cúirte Uachtaraigh. Léifidh mé an cinneadh atá curtha amach ag an gCúirt go cruinn agus tabharfaidh mé freagra don Teachta faoi céard atá le déanamh de bharr an chinnidh atá déanta ag an gCúirt Uachtarach. Níl sé léite agam go fóill.

Deputy Joe Higgins: Information on Joe Higgins  Zoom on Joe Higgins  Chomh fada is atá 440,000 duine dí-fhostaithe, ba cheart neamhní mór a thabhairt don Taoiseach féin maidir le marcáil.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  The Deputy should note that we are on the Order of Business.

Deputy Joe Higgins: Information on Joe Higgins  Zoom on Joe Higgins  Maidir le reachtaíocht atá geallta, tá ceist agam faoi dhá Bhille, agus creid nó ná chreid níl aon Ghaoluinn curtha orthu fós. Is iad an Treaty Establishing the European Stability Mechanism agus an European Communities Act 1972 (Amendment) Bill. An bhfuil siad siúd réidh? Cathain a bheidh siad ag teacht os comhair na Dála? Nach bhfuil sé fíor go gcaithfidh siad siúd a bheith tríd an Dáil sula bhféadfaidh an reifreann dul chun cinn, mar go bhfuil an comhshocrú fioscach bunaithe ar an rud seo?

The two items of promised legislation are the Treaty establishing the European Stability Mechanism and the European Communities Act 1972 (Amendment) Bill. An bhfuil siad réidh, cathain a bheidh siad ag teacht agus an gcaithfidh siad a bheith glactha ag an Dáil sular féidir dul ar aghaidh leis an gcomhshocrú fioscach? De réir mar a thuigimse, caithfidh.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Beidh an European Communities Act 1972 (Amendment) Bill ag teacht isteach i rith an seisiúin seo. Tá sin leagtha amach ag an Rialtas. Maidir leis an Treaty Establishing the European Stability Mechanism, sílim go bhfuil Gaeilge curtha ar an gconradh. Níl sé agam anseo.

Deputy Joe Higgins: Information on Joe Higgins  Zoom on Joe Higgins  Níl.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Caithfear próiseas a chur i gcrích. Caithfear Bille reifrinn a chur ar fáil agus a fhoilsiú, coimisiún reifrinn a bhunú agus cathaoirleach air a ainmniú. Caithfear an Bille i leith fiscal responsibility a fhoilsiu i dtreo is go mbeimid in ann díriú isteach ar na nithe dlíthiúla a mbeadh brú orainn iad a chur i gcrích chun go nglactar leis an gconradh go bunreachtúil ag muintir na hÉireann. Tá an Rialtas ag díriú isteach ar an bpróiseas sin faoi láthair. Ag an gcéad [315]chruinniú eile den Rialtas, Dé Máirt seo chugainn, beidh sé níos soiléire céard go díreach atá i gceist leis an bpróiseas sin.

Deputy Joe Higgins: Information on Joe Higgins  Zoom on Joe Higgins  An gcaithfidh an Bille dul tríd an Dáil sula rachaidh an reifreann ar aghaidh? An bhfuil sé sin fíor?

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Má ghlacann daoine leis an gconradh beidh a fhios acu go díreach céard iad na nithe a bheidh san mBille faoi fiscal reponsibility. Beidh a fhios ag gach duine má ghlacann siad leis an gconradh céard a bheidh sa dlí go díreach.

Deputy Bernard J. Durkan: Information on Bernard Durkan  Zoom on Bernard Durkan  A Cheann Comhairle, níl mórán Gaeilge agam anois agus dá bhrí sin caithfidh mé dul ar aghaidh as Béarla, le do thoil.

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  Tá a lán Béarla ag an Teachta.

Deputy Bernard J. Durkan: Information on Bernard Durkan  Zoom on Bernard Durkan  Deputy Mattie McGrath should stick to septic tanks. When he has polluted all the wells in the country, he can then talk.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  Deputy Durkan should proceed to ask a question.

Deputy Bernard J. Durkan: Information on Bernard Durkan  Zoom on Bernard Durkan  I wish to refer to a serious issue relating to promised legislation. I have repeatedly raised this issue in the House in recent years. I refer to the ever-increasing incidence of violent crimes resulting in death. The previous Administration promised quite an amount of legislation in respect of this matter. The current Government also promised legislation on the issue but I accept that it has not had much time in which to put the latter into operation. Would it be possible to bring the criminal justice (miscellaneous provisions) Bill before the House for discussion at an early date?

I suggest that future Friday sittings of the House be devoted to debating urgently required legislation in respect of crime and organised criminality in particular.

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  The Deputy did not support the legislation which was before the House on Friday last.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  Will Deputy Mattie McGrath please desist?

Deputy Bernard J. Durkan: Information on Bernard Durkan  Zoom on Bernard Durkan  The scrap metal merchants should be moved to one side for the moment.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  The criminal justice (miscellaneous provisions) Bill will be introduced later in the year. I am not in a position to provide an exact date for its introduction.

Deputy Pearse Doherty: Information on Pearse Doherty  Zoom on Pearse Doherty  Ar maidin, chualamar tuairisc ó na meáin go raibh daoine ina luí ina gcuid gluaisteán thar oíche i gCorcaigh mar go raibh siad ag iarraidh fáil isteach go dtí taispeántas ar fhostaíocht thar sáile. Mar gheall ar an slad a rinne Rialtas roimhe seo ar an eacnamaíocht, tá daoine ag fágáil na tíre. Tá an fhadhb chomh mór agus a bhí séón am a tháinig an Taoiseach in Oifig.

Is í an cheist atá agam ar reachtaíocht, cad é an reachtaíocht atá an Rialtas ag tabhairt chun tosaigh chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb na dífhostaíochta agus na himirce——

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  That is not promised. The Deputy should confine himself to questions on promised legislation.

[316]Deputy Pearse Doherty: Information on Pearse Doherty  Zoom on Pearse Doherty  ——go háirithe ó thaobh an Bhille atá geallta ar an mbanc straitéiseach infheistíochta. Cén uair a bheidh an Bille sin curtha os comhair na Dála? An bhfeicfimid airgead suntasach curtha isteach san mbanc sin le hinfheistíocht a dhéanamh i mbliana, le cúrsaí fostaíochta a bhisiú sa tír?

Ó thaobh Bhille na Gaeltachta de——

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  Go raibh maith agat.

Deputy Pearse Doherty: Information on Pearse Doherty  Zoom on Pearse Doherty  Maidir le Bille na Gaeltachta, atá thíos ar an gclár oibre, inné tugadh le fios ag an Aire Stáit, an Teachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich, nár bhuail an coiste Rialtais atá ag déileáil leis an nGaeltacht agus leis an nGaeilge le chéile ó bhí Mí na Bealtaine na bliana seo chaite.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  The Deputy is completely out of order.

Deputy Pearse Doherty: Information on Pearse Doherty  Zoom on Pearse Doherty  Cén uair a bheidh an Bille sin curtha os comhair na Dála? Tá sé beartaithe ag an Rialtas, rud a chuirfeadh deireadh le daonlathas ó thaobh na Gaeltachta agus Údaras na Gaeltachta de, gan ligean do thoghcháin Údaras na Gaeltachta dul chun tosaigh mar a bhí geallta agus a bhí Fine Gael ag iarraidh nuair a bhi siad sa bhFreasúra.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Tá freagra tugtha ar an gceist seo ag an Aire Stáit, an Teachta Mac Fhionnlaoich. Tá plean leagtha amach ag coiste na Gaeilge ón bhliain seo chaite agus tá ant-Aire Stáit ag cur an phlean sin i gcrích.

Deputy Pearse Doherty: Information on Pearse Doherty  Zoom on Pearse Doherty  Ní raibh cruinniú ann ón 19 Bealtaine na bliana seo chaite.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  Ciúnas, más é do thoil é.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Tá a fhios ag an Teachta go ndeachaigh cinn Bhille na Gaeltachta os comhair an Rialtais cúpla seachtain ó shin. Tá an tAire ag obair ar sin. Beidh sé foilsithe nuair a bheidh sé réidh. Tá an tAire ag déanamh an-obair air faoi láthair. Maidir le hinfheistíocht, tá níos mó airgid i Vóta an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ná mar a bhí ariamh cheana. Mar a dúirt mé leis an Teachta Ó Máirtín, tabharfar an Bille isteach anseo taobh istigh de chúig nó sé seachtaine. Baineann an Bille le creidmheas agus solúbthacht do chomhlachtaí beaga maidir le airgead agus creidmheas a fháil le haghaidh infheistíochta agus poist a chur ar fáil. Beidh seans ag an Teachta labhairt ansin.

Deputy Pearse Doherty: Information on Pearse Doherty  Zoom on Pearse Doherty  Cén uair a bheidh an reachtaíocht a bhaineann leis na bainc anseo?

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Ní bheidh sé anseo go luath.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Ní feidir liom dáta deimhneach a thabhairt don Teachta don mBille sin. Ach maidir le infheistíocht, táimid ag déanamh tréan-iarrachta go dtabharfar an dá Bhille isteach chomh luath agus is féidir ionas gur féidir creidmheas a chur ar fáil do comhlachtaí beaga. Gheobhaidh mé freagra don Teachta faoin mBille infheistíochta.

Deputy Robert Dowds: Information on Robert Dowds  Zoom on Robert Dowds  Beidh fadhb mhór i dtaobh bailiú bruscar i mBaile Átha Cliath theas ag deireadh na míosa. Maidir le tarscaoileadh bruscair, an bhfuil aon reachtaíocht le teacht ón Rialtas i dtaobh sin?

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Níl. Baineann seo leis an gcomhairle contae nó leis an gcomhairle áitiúil. Tá díospóireacht ag leanúint ar aghaidh ar sin. Tá na bin waivers seo leagtha amach ag na comhairlí[317]áítiúla ar fud na tíre le fada agus is dócha go ndéanfaidh an comhlacht faoina bhfuil an Teachta ag caint an rud céanna.

Deputy Joe O’Reilly: Information on Joe O'Reilly  Zoom on Joe O'Reilly  Is iontach an rud é go bhfuil muid ag déanamh iarrachta inniu imeachtaí an lae a phlé trí mheán na Gaeilge. Is maith agus is fiúé sin a dhéanamh. Cathain a mbeidh an Bille foilsithe don reifreann airgeadais? An féidir leis an Taoiseach gealltanas a thabhairt don Teach nach bhfuil aon rud sa chonradh airgeadais a chuirfidh isteach ar shaoirse na tíre seo chun scéimeanna nua do jabanna a chur ar bun agus go mbeidh seans againn jabanna a fhorbairt taobh istigh den gconradh nua?

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Ní chuirfidh an reifreann airgeadais isteach ar an bplean Rialtais ar chor ar bith. Tá a fhios ag an Teachta nach gcuirfidh an conradh isteach orainn mar thír ach go mbeidh muid i gclár le dhá bhliain. Ní bheidh cosc ar an Rialtas leanúint leis an gcineál infheistíochta atáá dhéanamh aige agus ó thaobh jabanna a chur ar fáil. Ní bheidh laghdú ar bith maidir le sin de bharr an chonartha seo. Níl a fhios agam go díreach cathain a foilseofar an Bille. Mar a dúirt mé, caithfear an Bille a chur ar fáil ar dtús, an coimisiún a bhunú agus an próiseas a leagan amach. Nuair a bheidh an Bille réidh agus glactha ag an Rialtas, tabharfaimid eolas don Teach láithreach.

Deputy Joe Higgins: Information on Joe Higgins  Zoom on Joe Higgins  Mí Bealtaine, b’fhéidir.

Deputy Aengus Ó Snodaigh: Information on Aengus O Snodaigh  Zoom on Aengus O Snodaigh  Bliain ó shin, nuair a cuireadh an clár Rialtais le chéile, thug an Rialtas gealltanas go ndéileáilfeadh sé go práinneach trí reachtaíocht le cúrsaí a bhaineann le siopaí agus gnóthaí. B’shin an cheist faoi athbhreithnithe ardaitheacha amháin ar chíosanna, upward only rent reviews. In ainneoin go ndúirt an tArd-Aighne nach raibh reachtaíocht chuí sa chás seo, toisc go mbeadh sí ag teacht salach ar an mBunreacht, an bhfuil sé i gceist ag an Rialtas athrú bunreachtúil a dhéanamh i bhfoirm reifrinn. Os rud é go mbeidh pobal na tíre ag vótáil i reifreann eile, an féidir leis an Rialtas an deis sin a thapú chun a dhéanamh cinnte de go dtiocfaidh athrú ar seo ionas nach mbeidh aon reachtaíocht ag teacht salach ar an mBunreacht, go háirithe mar tá a lán siopaí agus lucht gnó i gcruachás faoi láthair.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Bhí sé ar intinn ag an Rialtas sin a chur i gcrích, ach de réir an eolais a fuair an Rialtas ón Ard-Aighne, ní féidir é sin a dhéanamh. Níl sé i gceist againn go mbeidh aon reifreann ann faoi sin.

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  Cá bhfuil an reachtaíocht maidir le HIQA a gheall an Taoiseach anuraidh? Tá súil agam go gcuirfidh an Rialtas HIQA amach ar an mbóthar ag lorg suímh nua do ospidéal na bpáistí. Trasna na tíre, HIQA is frightening people and much damage could be done.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  We do not want to frighten the life out of people.

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  Cad é sin?

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  We do not want to frighten the life out of them.

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  No. Tá súil agam go mbeidh an Bille seo ag teacht go luath.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Níl a fhios agam cén Bille atá i gceist ag an Teachta. Tá neart Billí le teacht ón Aire Sláinte. Cén Bille atá i gceist ag an Teachta?

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  An Bille a bhaineann le HIQA.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  HIQA.

[318]The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  Ní féidir liom dáta a thabhairt don mBille sin.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  There is no promised legislation.

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  There is no promised legislation.

Deputy Michael Healy-Rae: Information on Michael Healy-Rae  Zoom on Michael Healy-Rae  Could I ask——

Deputy Mattie McGrath: Information on Mattie McGrath  Zoom on Mattie McGrath  Gealltanais briste.

Deputy Michael Healy-Rae: Information on Michael Healy-Rae  Zoom on Michael Healy-Rae  Considering the Government’s failure to support the Scrap and Precious Metal Dealers Bill introduced by Deputy Mattie McGrath, has the Government any promised or proposed legislation to deal with this?

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  The Deputy should put down a parliamentary question on that.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  It has some precious metals.

Deputy Michael Healy-Rae: Information on Michael Healy-Rae  Zoom on Michael Healy-Rae  I want to hear if there is promised legislation.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  The Deputy cannot have this on the Order of Business. It is only for promised legislation.

Deputy Michael Healy-Rae: Information on Michael Healy-Rae  Zoom on Michael Healy-Rae  I am asking if there is promised legislation. If the Government was so intent——

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  Is there promised legislation?

Deputy Paul Kehoe: Information on Paul Kehoe  Zoom on Paul Kehoe  No.

Deputy Michael Healy-Rae: Information on Michael Healy-Rae  Zoom on Michael Healy-Rae  ——on ruling Deputy McGrath’s Bill out of order, does it have its own proposal?

Deputy Emmet Stagg: Information on Emmet Stagg  Zoom on Emmet Stagg  Mattie did not even appear for the vote.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  I call Deputy Dooley.

Deputy Michael Healy-Rae: Information on Michael Healy-Rae  Zoom on Michael Healy-Rae  So there are no proposals.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  There is no legislation promised at the moment. The Deputy can put down a parliamentary question.

Deputy Timmy Dooley: Information on Tim Dooley  Zoom on Tim Dooley  Tá mé sa bhád céanna le Deputy Durkan agus b’fhéidir mar sin go leanfaidh mé ar aghaidh as Béarla. Last week the Minister for Transport published the Booz & Company report commissioned by the Government to consider the future ownership and management structures of the State airports. The publication has caused great concern among the people who work in the various airports, as well as the business and tourism industries surrounding those facilities. There has been nothing further from the Minister on how quickly he intends to proceed with the options outlined in the legislation. Will the Taoiseach give us some indication on when he proposes to bring appropriate enabling legislation before the House to give effect to one or other of the options outlined in the report?

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  The Deputy is aware of the Booz & Company report and what it recommends in respect of Dublin, Cork and Shannon. These are serious matters and the Minister is in a process of consultation. I suggest that if the Deputy speaks nicely to the Ceann Comhairle, he [319]might allow a topical issue and the Minister could give a direct reply. I will have an answer sent to the Deputy when I get an opportunity to speak to the Minister, Deputy Varadkar, who is considering the matter now.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  I wish to ask about two items of legislation. When can we expect the valuation (amendment) Bill? There is a commitment in the programme for Government to establish a strategic investment bank, which would require legislation. I notice there is nothing current or for further contemplation in the legislative programme about a strategic investment bank. Is it the Government’s intention to go ahead with this and does the Government intend during its lifetime to establish a strategic investment bank? If it does, when will the relevant legislation be brought forward?

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  The valuation (amendment) Bill is due this session. The Deputy is aware of the setting up of the strategic investment fund by the Government, which is the precursor to the issue raised by the Deputy.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Deputy O’Dea asked about an investment bank.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  I asked two questions and the Taoiseach answered the first. Will he answer the second question?

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  We have set up the strategic investment fund, as the Deputy is aware.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  No, I asked about the strategic investment bank mentioned by the programme for Government.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  I am telling the Deputy we have set up the strategic investment fund.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  I am not talking about the fund, I am talking about the bank.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  I cannot give an accurate date with respect to the strategic investment bank proposal.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  Is it the intention of the Government to establish such a bank?

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  The Deputy will have to——

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  Does the Taoiseach intend to establish one? It is a “Yes” or “No” question.

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  We intend to fulfil the programme for Government.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  I am only in the business of promised legislation.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  It is promised legislation.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  It is promised.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  The Taoiseach has said nothing is promised at the moment.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  I want to know. It is a very reasonable question.

An Ceann Comhairle: Information on Seán Barrett  Zoom on Seán Barrett  He has just answered the Deputy.

[320]Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  The Government has promised to establish a strategic investment bank. There is a simple answer to the question. Does it intend to go ahead with the bank? Is the answer “Yes” or “No”?

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  We intend to fulfil the programme for Government——

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  So is that a “Yes”?

The Taoiseach: Information on Enda Kenny  Zoom on Enda Kenny  ——and as part of that we set up the strategic investment fund.

Deputy Willie O’Dea: Information on Willie O'Dea  Zoom on Willie O'Dea  That is not a strategic investment bank.

Deputy Micheál Martin: Information on Micheál Martin  Zoom on Micheál Martin  Take it out of the programme so.


Last Updated: 08/03/2013 15:37:10 First Page Previous Page Page of 226 Next Page Last Page