McKenna, Tony

Saturday, 25 April 1987

Seanad Eireann Debate
Vol. 116 No. 1

First Page Previous Page Page of 15 Next Page Last Page

An Bille um an Deichiú Leasú ar an mBunreacht, 1987: An Dara Céim (Atógáil). Tenth Amendment of the Constitution Bill, 1987: Second Stage (Resumed).

Ba mhaith liom ar dtús comhghairdeas a dhéanamh leat as ucht do thofa mar Chathaoirleach an tSeanaid. Guím gach rath ar an obair atá romhat agus geallaimse gach cabhair duit san obair sin. Aontaím lei...More Button


Last Updated: 13/09/2010 23:12:33 First Page Previous Page Page of 15 Next Page Last Page